Filmer/DVD

DVD Veiviser til god tannhelse for barn

Veiviser til god tannhelse for barn på flere språkFilmen er tenkt brukt av helsepersonell i veiledning av småbarnsforeldre. Filmen baserer seg på «billedspråk» og symboler. Den kan derfor være velegnet i kommunikasjon med foreldre som ikke snakker norsk. Filmen er kun tillatt brukt til undervisning. Spilletid ca. 6 minutter. Den kan også ses på YouTube. I tillegg til norsk har filmen tale på språkene: Engelsk ❘❘ Polsk ❘❘ Samisk ❘❘ Somali ❘❘ Urdu

Produksjonen er økonomisk støttet av Helsedirektoratet.

 


Happy Teeth kan du nå se gratis på nett

To korte opplysningsfilmer produsert av Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder. Filmene er beregnet på fremmedspråklige familier og enslige mindreårige bosatt i Norge, og er dubbet på 22 språk i tillegg til norsk.

Film 1 gir informasjon om rettigheter i henhold til lov om tannhelsetjenesten, og den gir gode råd om munn- og tannstell. Spilletid ca. 4 minutter. Film 2 handler om kosthold og tannhelse. Vi møter to mødre og hører om deres erfaringer når det gjelder stell av barnas tenner. Spilletid ca. 3 minutter.