Veiviser til god tannhelse for barn

Filmen er tenkt brukt av helsepersonell i veiledning av småbarnsforeldre. Filmen baserer seg på «billedspråk» og symboler. Den kan derfor være velegnet i kommunikasjon med foreldre som ikke snakker norsk. Filmen er produsert med støtte fra Helsedirektoratet. ©Norsk Tannvern 2008.
Filmen er kun tillatt brukt til undervisning. Klikk på bildet for å se filmen.

Filmen er også tekstet på språkene: Engelsk ❘❘ Polsk ❘❘ Samisk ❘❘ Somali ❘❘ Urdu