Samtaleverktøy om kosthold og fysisk aktivitet

Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet er et samtaleverktøy, utviklet av Kreftforeningen, som helsesøstre og annet helsepersonell kan bruke i samtale med barn og foreldre. Kreftforeningen ønsker å gjøre det enklere for helsesøstre og annet helsepersonell å snakke med barn og foreldre om noe av det mest elementære i alle barns hverdag, nemlig mat og fysisk aktivitet. Samtaleverktøyet er laget med tanke på skolestartundersøkelsen, men kan også brukes i andre sammenhenger. Hovedmålgruppen er barn i alderen 6–9 år og deres foreldre. Materiellet er illustrativt med lite tekst, og fungerer godt i møte med minoritetsspråklige. Plansjene er sendt alle helsestasjoner, men kan også lastes ned fra nettet og brukes av andre, for eksempel i barnehager, skoler/SFO og frisklivsssentraler. Mer informasjon