Norsk Tannverns brosjyre "Kroner" er foreløpig bare oversatt til arabisk. Den norske versjonen kan bestilles i pakker à 50 eks. Gå til nettbutikken. De minoritetsspråklige versjonene kan lastes ned gratis. Formatet er tosidig A-4, høyoppløselig pdf. 
NB! På grunn av enkelte "vanskelige" skrifttyper bør brosjyrene lastes ned FØR de skrives ut.

Vi ønsker tilbakemeldinger – spesielt fra tannhelsepersonell som har noen av disse språkene som morsmål. 

Kroner, arabisk versjon - last ned