Karies

Norsk Tannverns brosjyre "karies" er foreløpig bare oversatt til arabisk. Den norske versjonen kan bestilles i pakker à 100 eks. Gå til nettbutikken. De minoritetsspråklige versjonene kan lastes ned gratis. De som er merket med oransje skrift er klare for nedlasting. Formatet er tosidig A-4, høyoppløselig pdf. 
NB! På grunn av enkelte "vanskelige" skrifttyper bør brosjyrene lastes ned FØR de skrives ut.

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger – spesielt fra tannhelsepersonell som har noen av disse språkene som morsmål. 

    Arabisk