zendiumprisen 2013

zendiumprisen 2013 gikk til fylkestannelegene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Prisen ble delt ut under Samfunnsodontologisk Forum i Bodø 13. juni 2013.