zendiumprisen 2013

zendiumprisen 2013 gikk til fylkestannelegene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Prisen ble delt ut under Samfunnsodontologisk Forum i Bodø 13. juni 2013.

zendiumprisvinnere 2013For å sikre faglig og tverrfaglig kompetanse til tannhelsepersonell har fylkestannlegene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane tatt initiativ til «Kompetansenettverk Vest – tannhelse, omsorgssvikt og overgrep mot barn». For dette arbeidet er de tildelt zendiumprisen 2013.

Prisen er på 65 000 kroner.

Mer om nettverket»