Støtt det viktige arbeidet som Norsk Tannvern gjør for å bedre tannhelsen

Med medlemskap i Norsk Tannvern er du med på å oppfylle vår virksomhetside; bidra til god folkehelse for befolkningen slik at alle blir i stand til å opprettholde en god oral helse hele livet. 
Norsk Tannvern får stadig forespørsler om å produsere nye produkter, lage flere plakater, skaffe flere bilder, gjøre flere tiltak og delta på lokalforeningsmøtene til tannhelsemedarbeidere. Inntekt fra medlemskontingenten bidrar til utvikling og økt aktivitet. Medlemskap koster 395,-/år for personlig medlemmer og kr 750,-/år for klinikk/firma/institusjon.

 

Medlemsfordeler:

T skjorte «Tannhelse er helse»

♥ Tidsskriftet Munnpleien 2 ganger årlig

♥ Produkter med medlemsrabatter

♥ Redusert pris på Norsk Tannverns seminar

♥ Pedagogisk veiledning i prosjektarbeid

♥ Samarbeid om søknader om tilskudd fra Helsedirektoratet til relevante tiltak  

JA, jeg ønsker medlemskap i Norsk Tannvern