Professor Ivar Espelid er død

Professor og spesialist i barnetannpleie, Ivar Espelid ved Det odontologiske fakultet i Oslo, døde 19. desember etter kort tids sykdom. Hans samarbeid med Norsk Tannvern startet allerede i 2001 da han fortsatt var ansatt ved fakultetet i Bergen.

Professor og spesialist i barnetannpleie, Ivar Espelid ved Det odontologiske fakultet i Oslo, døde 19. desember etter kort tids sykdom. Hans samarbeid med Norsk Tannvern startet allerede i 2001 da han fortsatt var ansatt ved fakultetet i Bergen. Da ble han med i en prosjektgruppe som søkte Helse og Rehabilitering om midler til en undersøkelse av småbarns tannhelse fordi det på den tiden så ut til at den positive utviklingen i tannhelsen var i ferd med å snu. Vi fikk tildelt midler, og slik ble undersøkelsen SMÅTANN satt ut i livet i perioden 2002-2004 med Ivar Espelid som hovedveileder for stipendiat Marit Slåttelid Skeie.

I Munnpleien nr. 1, 2005 finner vi et intervju med ham under overskriften «SMÅTANN – innvandrerbarna en utfordring». Dette førte blant annet til Norsk Tannverns satsing på materiell for fremmedspråklige, der Espelid har vært en engasjert fagperson.

Brosjyren Pass og puss fra første tann som ble til i samarbeid med ham, er Tannvernets mest solgte og mest brukte på helsestasjonene rundt om i landet og dessuten oversatt til 31 språk.

Brosjyren Emaljefeil som ligger på nettstedet for gratis nedlasting, ble vårt siste produkt i samarbeid med Ivar Espelid. Vi lyser fred over hans minne!