Redaksjonsutvalg

Redaksjonsutvalget for Munnpleien består av fire medlemmer i tillegg til redaktøren.

bente-stuveseth-redaksjonsutvalget
Redaktør
Bente Stuveseth
Tannpleier/daglig leder Norsk Tannvern

nina-glærum-redaksjonsutvalget
Medlem
Nina Glærum
Rådgiver i tannhelse/folkehelse

reidun-stenvik-medlem-redaksjonsutvalget
Medlem
Reidun Stenvik
Tannlege

arnhild-sunde-seim-redaksjonsutvalget

Medlem
Arnhild Sunde Seim
Tidligere rådgiver i helsefremmende arbeid