Hvem betaler tannlegeregningen?

Barn får gratis offentlig tannbehandling. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak. Det offentlige dekker kun nødvendig tannbehandling.  På helsenorge.no finner du en oversikt over hvem som helt eller delvis får dekket slik tannbehandling.

Les mer....»

zendiumprisen 2013

zendiumprisen 2013 gikk til fylkestannelegene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Prisen ble delt ut under Samfunnsodontologisk Forum i Bodø 13. juni 2013.