Tobakksfrie skoler og barnehager

Fra 1. juli 2014 må elever som røyker eller snuser, gjøre det utenom skoletiden. Heller ikke ansatte eller besøkende kan bruke snus eller røyk på skolens område. Les mer…»

Vi minner også om at 31. mai er Verdens tobakksfrie dag. Les mer…»