Ekstraordinær generalforsamling 2018

Medlemmer av Norsk Tannvern innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling

tirsdag 20. november kl 1800 i Oslo, Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4

Sak 1:
Oppløsning av foreningen Norsk Tannvern 1911 – 2018

Den 11. september 2018 vedtok styret i Norsk Tannvern enstemmig, på grunn av finansiell usikkerhet, å avvikle Norsk Tannvern.
Alle Norsk Tannverns medlemmer som har betalt kontingent for 2017, har stemmerett. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.
I henhold til § 4 i Norsk Tannverns vedtekter vil følgende saker foreligge til behandling:

1. Oppløsning av Norsk Tannvern
Jfr § 12 i vedtektene: Eventuell oppløsning av foreningen må vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Anvendelse av foreningens midler vedtas av samme generalforsamling.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen vedtok med x stemmetall at Norsk Tannvern skal oppløses med siste virkedag … og med oppsigelsestid for eneste ansatt gjeldende fra …
Styret gis mandat til å håndtere avviklingen og oppsigelsen av daglig leder jfr arbeidsmiljøloven. .

Oslo 15. oktober 2018

Claes Torbjørn Næsheim, styreleder