Ernæring på Helsebiblioteket.no

Har du besøkt Helsebibliotekets hjemmeside for ernæring? Her finner du lenker til nyttige verktøy, veiledere og andre ressurser. Emnesiden er laget i samarbeid med de kliniske ernæringsfysiologene Sissi Stove Lorentzen og Henriette Walaas Lindvig.

Aktuelt

Prosjekt Puss fra første tann

Prosjektet Puss fra første tann (PFFT) er et kvalitetssikringsprosjekt som foregikk i Oslo, i to bydeler (Gamle Oslo og Grorud), i perioden 2014–2017. Mål: Øke kariesfrie 5 åringer i Oslo og utjevnesosiale ulikheter i helse. Målgruppen: Foreldre med barn født i 2014. Hensikten med rapporten er å beskrive de viktigste funnene fra PFFT med tanke på eventuell videreføring av tiltak som ble gjennomført. Rapporten ligger under «Materiell» og kan lastes ned HER.

Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 13. og 14. mars 2018

Kraftig økning i bekymringsmeldinger fra tannlegen