Samtaleverktøy om kosthold og fysisk aktivitet

Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet er et samtaleverktøy, utviklet av Kreftforeningen, som helsesøstre og annet helsepersonell kan bruke i samtale med barn og foreldre. Kreftforeningen ønsker å gjøre det enklere for helsesøstre og annet helsepersonell å snakke med barn og foreldre om noe av det mest elementære i alle barns hverdag, nemlig mat og fysisk aktivitet. Samtaleverktøyet er laget med tanke på skolestartundersøkelsen, men kan også brukes i andre sammenhenger. Hovedmålgruppen er barn i alderen 6–9 år og deres foreldre. Materiellet er illustrativt med lite tekst, og fungerer godt i møte med minoritetsspråklige. Plansjene er sendt alle helsestasjoner, men kan også lastes ned fra nettet og brukes av andre, for eksempel i barnehager, skoler/SFO og frisklivsssentraler. Mer informasjon

Aktuelt

Prosjekt Puss fra første tann

Prosjektet Puss fra første tann (PFFT) er et kvalitetssikringsprosjekt som foregikk i Oslo, i to bydeler (Gamle Oslo og Grorud), i perioden 2014–2017. Mål: Øke kariesfrie 5 åringer i Oslo og utjevnesosiale ulikheter i helse. Målgruppen: Foreldre med barn født i 2014. Hensikten med rapporten er å beskrive de viktigste funnene fra PFFT med tanke på eventuell videreføring av tiltak som ble gjennomført. Rapporten ligger under «Materiell» og kan lastes ned HER.

Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 13. og 14. mars 2018

Kraftig økning i bekymringsmeldinger fra tannlegen