God helse – felles ansvar

– Vi trenger en mobilisering for folkehelse for å bekjempe helseforskjeller og gi barn like muligheter. Regjeringen vil styrke helsestasjons- og skole-helsetjenesten, sette i gang en kampanje for fysisk aktivitet og sørge for bedre merking av mat. Vi må forebygge sykdom og fremme helse i alle sektorer i samfunnet. Det er den enkeltes ansvar, og det er et felles ansvar, slo helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fast da han 26. april la frem den første folkehelsemeldingen på 10 år. Forrige melding, Resept for et sunnere Norge ble lagt frem av daværende statsråd Dagfinn Høybråten (KrF) i 2003.

Les mer her  ιι  Last ned meldingen

Aktuelt

Prosjekt Puss fra første tann

Prosjektet Puss fra første tann (PFFT) er et kvalitetssikringsprosjekt som foregikk i Oslo, i to bydeler (Gamle Oslo og Grorud), i perioden 2014–2017. Mål: Øke kariesfrie 5 åringer i Oslo og utjevnesosiale ulikheter i helse. Målgruppen: Foreldre med barn født i 2014. Hensikten med rapporten er å beskrive de viktigste funnene fra PFFT med tanke på eventuell videreføring av tiltak som ble gjennomført. Rapporten ligger under «Materiell» og kan lastes ned HER.

Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 13. og 14. mars 2018

Kraftig økning i bekymringsmeldinger fra tannlegen