Kommunikasjons-ark

kommunikasjonsark for fremmedspraakligeKommunikasjons-arket kan være et hjelpemiddel til å nå mennesker med andre språk eller som har begrenset språk. Ved å peke på ordene med grafiske støttetegn blir det enklere å forstå og bli forstått. Klikk på bildet for å laste ned.