Mye helse i god tannhelse

Er et undervisningsopplegg for videregående skole. Undervisningsopplegget er ment som et verktøy for tannhelsetjenesten i deres samarbeid med Undervisningssektoren, og er i tråd med sentrale føringer om tannhelsens plass i folkehelsearbeidet.

Det er rettet mot elever i videregående skole på Helse- og sosialfag, hvor tenner og tannhelse er et naturlig tema. CD-en inneholder forslag til konkretisering av kompetansemål innen programfagene Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøvelse.

Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten i Vestfold. Norsk Tannvern har omarbeidet, kvalitetssikret og tilpasset opplegget til Kunnskapsløftet og dagens skolesituasjon. Arbeidet er økonomisk støttet av Tannhelsetjenesten i Vestfold og Helsedirektoratet. Bildene er kun tillatt brukt i undervisning. 

Last ned CDen:
Høyoppløselig versjon (122 MB) || Lavoppløselig versjon (10,5 MB)