Bla eller last ned

Munnpleien kommer ut to ganger i året og inneholder først og fremst reportasjer om helsefremmende og forebyggende prosjekter. Spesielt vektlegges presentasjon der tannhelsetjenesten samarbeider med andre personellgrupper. Munnpleien sendes til medlemmer og offentlige tannklinikker. Til alle helsestasjoner, videregående skoler med helse- og sosialfag, sykepleierutdanningene, Norsk Tannpleierforening, Den norske tannlegeforening, alle store interesseorganisasjoner innen folkehelsearbeid, kompetansesentrene og naturlige samarbeidspartnere av Norsk Tannvern.

Første nummer av Munnpleien kom ut i 1916. Norsk Tannvern mener at tidsskriftet har betydd mye både for utviklingen av offentlig tannhelsetjeneste her i landet og for det helsefremmende og forebyggende arbeidet spesielt. Mange prosjekter i tannhelsetjenesten er utviklet med basis i tannhelsedata og har stor overføringsverdi til andre distrikter. Munnpleiens redaksjon arbeider kontinuerlig og vil gjerne ha ideer fra lesere om hva slags stoff som ønskes presentert. Tilbakemelding om formen på tidsskriftet viser at den appellerer til våre lesere som er både helsepersonell og pedagogisk personell. Tidligere utgaver av Munnpleien.

Regler ved fotografering

Bruk samtykkeskjema når du skal ta bilder som skal publiseres.