Munnpleien 2-2014

Av innholdet:

Side 2–4:

Helseforum for kvinner:
Stedet for gode og billige råd om egeninnsats

For en beskjeden egenandel på 450 kroner i halvåret kan kvinner komme til Helseforumet og få gode råd om egeninnsats og selvhjelp i vid forstand. Noen trenger kanskje noen å snakke med om en vanskelig livssituasjon, om sunt kosthold eller om fysisk aktivitet. De kan få språktrening i norsk og høre foredrag om ulike tema knyttet til selvhjelp. En tirsdag i midten av september var tannpleier Vivi-Ann Hoff-Olsen (bildet over) fra Tannhelsetjenesten i Oslo på plass for å fortelle om tannhelse, og Munnpleien fikk være tilstede. Tekst og foto: Reidun Stenvik

Side 4:
sukkerkok i hodet – en fortelling om hvordan maten vi spiser kan få en helt fin dag til å bli skikkelig teit

Energiske og ustoppelige Berit Nordstrand har nå skrevet og utgitt en barnebok beregnet på barn i alderen 7–9 år. Den er innbundet, i stort format og illustrert av tegneren Janne Magnussen, som er tilknyttet Able Magic AS. Dette er et firma som ifølge sitt nettsted er spesialister på å fortelle gode historier.
Tekst: Reidun Stenvik

Side 5:
Leder: God helse for alle – hva er det som nærer og hva er det som tærer?

Styreleder Berit Binde tok opp utfordringer etter tannhelsetjenestens folkehelsenettverkssamling på Gardermoen 4.–5. november.

Side 6–7:
zendiumprisen 2014 til Hedmark: Tannhelse skal bli en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten

zendiumprisen for 2014 gikk til Hedmark fylkeskommune for prosjektet Fem kommuner i sam-handling. Kommunene Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot og Elverum satser på samhandling til beste for tannhelsen blant eldre i hjemmeomsorg eller på sykehjem. zendiumprisen som er landets eneste pris for forebyggende tannhelsearbeid, ble delt ut under Samfunns-odontologisk Forum i Stjørdal 19. juni. Tekst og foto: Arnhild Sunde Seim

Side 8–11:
«Puss fra første tann»: Byrådet i Oslo satser millioner på bedre tannhelse for 5-åringene

I Oslo finner vi femåringer med både kjempegod og kjempedårlig tannhelse, målt i prosent kariesfrie barn. Statistikken for 2012 viser at Oslo som helhet er dårligere enn landsgjennomsnittet, men andelen med 0 hull varierer fra 43 til 92 prosent! Det er store ulikheter mellom bydelene, og det ville byrådet gjøre noe med. Det tverrfaglige prosjektet «Puss fra første tann» har fått bevilget seks millioner kroner over fire år. Munnpleien har vært på besøk i en barnehage og på en helsestasjon. Tekst: Reidun Stenvik. Foto: Bente Stuveseth og Trine Suphammer

Side 12–13:
Bronto i farta i Målselv

Brontos Huskesang, Tannpussesang og Gjøresang er utgangspunkt for tannpleier Heidi Leirvik og tannhelsesekretær Renate Tangedal Nitters prosjekt i Målselv. Bronto har de siste to årene vært i Målselv og besøkt alle barnehagene i kommunen. I år har også 1. klassingene fått oppleve at Bronto kom på besøk.
Tekst: Kirsten Halonen. Foto: Kirsten Halonen og Bardufoss Høgtun vgs.

Side 14–15:
Kvalitetsutvikling for tannhelsepersonell

På initiativ fra Tannhelse-tjenesten i Buskerud, har Norsk Tannvern samar-beidet om utvikling av en film med fem situasjoner tilpasset ansatte i tannhelsetjenesten. Med bruk av Buskeruds midler fra zendiumprisen og med tilskudd fra Helsedirektoratet er filmen nå ferdigstilt og lagt ut på www.tannvern.no, Tannhelsetjenesten i Buskerud fylkeskommune og TKØ til bruk for perso-nell i tannhelsetjenesten. Tekst og foto: Bente Stuveseth

Side 16–17:
Karl Evang-prisen til Maddan Yran: Sunn og glad treningsglede for alle

Dette er mottoet for Friskis & Svettis (F&S) og kan samtidig beskrive hva Maddan Yran betyr i foreningen. Endelig fikk hun Karl Evangs pris. Maddan har vært foreslått og nominert tidligere, men ikke nådd opp. Da prisen ble overrakt av helse-direktør Bjørn Guldvog på Folkehelseforeningen og Sunne kommuners folkehelsekonferanse 15. oktober, sa han blant annet: – Hun er en stor inspirator og motivator for alle som trener med Friskis & Svettis Oslo. Hun har evnen til å se menneskene som trener sammen med henne, motivere til kontinuerlig fysisk aktivitet og bidrar til treningsglede. Engasje-ment som hennes er av enorm verdi i arbeidet for å få flere i fysisk aktivitet. Tekst og foto: Reidun Stenvik

Side 18–19
Høy temperatur da folkehelsenettverket var samlet til konferanse

4.–5. november var Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk samlet til konferanse på Gardermoen. Vel 70 deltakere fulgte konferansen som tok for seg både utfordringer og suksesshistorier. Tekst: Trine Suphammer. Foto: Trine Suphammer og Bente Stuveseth

Side 20–21
På nett med Norsk Tannvern: 31 språk – gratis nedlasting

Norsk Tannvern jobber kontinuerlig for å bedre kommunikasjonen med fremmedspråklige brukere i tannhelsetjenesten. Med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet er samtlige av våre tema-brosjyrer nå oversatt til mer enn 30 språk, i tillegg til fagbrosjyrene «Tannkjøttssykdommer« og «Tannimplantater» og traumeplakaten «Når minuttene teller». De vil fortløpende bli lagt ut på www.tannvern.no for gratis nedlasting.

Side 22–23
Tannvernseminar 11. mars 2015: God helse for alle – utfordringer og muligheter for tannhelsetjenesten

Omtale av neste års seminar med program og påmeldingsinformasjon.