Munnpleien 2-2015

Av innholdet:

Side 2–3:
Trøndelagsmodellen – tannhelse og folkehelse

Nord-Trøndelag fylkeskommune valgte i 2005 å samle tannhelse og folkehelse i én avdeling med fylkestannlegen som leder, en modell de er alene om i Norge. Avdelingen har også fått ansatt folkehelserådgiver med særlig ansvar for tannhelse, kosthold og ernæring. Tekst og foto: Arnhild Sunde Seim

Side 4:
Norsk Tannvern flytter til Majorstua

I løpet av november pakket Bente Stuveseth ned kontoret i Christian Krohgsgate og fraktet de til Norsk Tannverns nye lokaler i Sørkedalsveien 10, i Colosseum senter på Majorstua. Kontoret leies av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, som også nettopp har flyttet inn. Tekst: Redaksjonen og foto: Grete Tungevåg Brudeseth

Side 5:
Mens vi venter på TannBarn…

Styrelederen i Norsk Tannvern Claes T Næsheim nevner at i Helsedirektoratets arbeid med nye nasjonale retningslinjer for barn- og ungdomstannpleien (Tann Barn) legges det til grunn nye retningslinjer om tannhelsetjenestens samarbeid med helsesøstrene. Det er utarbeidet et verktøy som vil kunne bidra til å fange opp barn under 3 år med særlige medisinske behov; barn med begynnende karies eller andre forhold som vil kreve henvisning til Den offentlige tannhelsetjenesten før 3 års alder. I tillegg har TannBarn verktøy for den “gode undersøkelsen” og retningslinjer for behandling og forebyggende tannhelsearbeid. Her er «ballongdagene» fra Buskerud et eksempel i retning av å implementere retningslinjene for 3 års undersøkelsen.

Side 6–7:
«Nye» Bronto i Målselv – entusiastisk og klar for nye oppgaver

Munnpleien har lovt å fortelle mer om” fetter” Bronto i Målselv og om hvordan tannpleier Heidi Leirvik og tannhelsesekretær Renate Tangedal Nitter har kontakt med førsteklassene og barnehagene. Tidlig i høst tok Renate imot oss på Målselv tannklinikk hvor hun fortalte om årets turné og om andre tiltak for å bidra til gode tannhelsevaner i tidlig alder. Tekst og foto Kirsten Halonen

Side 7:
Sluttedagen

Mange tenker på å slutte å røyke eller snuse, men finner ikke den rette anledningen. På Den store sluttedagen 19. oktober, hvert år, blir alle som røyker og snuser oppfordret til å slutte. Fra Helsedirektoratet

Side 8–9:
Ballongdag for treåringene

– Jeg har ti tenner her, sier Oscar stolt og peker inn i munnen. Han synes behandlingsstolen er glatt og veldig fin. Tannpleieren ser på tennene mens hun teller høyt. – Hvis du tar speilet så langt inn i munnen min, så kan jeg ikke se tennene mine, forklarer Oscar. Velkommen til «ballongdag» på Drammen tannklinikk stod det på invitasjonen. Oscar er en av treåringene som ble invitert. I alt 17 behandlingsrom står klare for å ta imot treåringene med ballong på døren. Hvert barn er inne i ca. 10 minutter. Tekst og foto: Bente Roestad

Side 10–11:
Smågodt – et nordisk fenomen

En studie som ble publisert i oktober i år antyder faktisk at bilder og etterligninger av frukt på matemballasjen virker villedende for barn . Reklamer for godteri eller brus med fruktsmak kan skape et feilaktig inntrykk av det faktiske fruktinnholdet og produktets helseeffekter. Det samme kan bruk av navn som “fruity” eller “juicy”, skriver forfatterne i tidsskriftet Public Health Nutrition (slik som “Brio Frukt”, “Fruktskum” eller “Fruktsild”, som inneholder alt annet enn frukt). De anser bilder og produktnavn som implisitte påstander. Tekst Erik Arnesen og foto: Bente Roestad

Side 12–13:
«I Sør-Varanger gir dæm seg ikke så lett»

Munnpleien skrev våren 2013 at "Munnstellkort har vandret nordover". I høst tok Munnpleien en tur til Kirkenes for å høre om kortene har fått rotfeste der. Det ble en innholdsrik dag i møte med engasjerte personer fra Utviklingssenteret for hjemmetjenester (UHT), hjemmebaserte tjenester (HBO) og Tannhelsetjenesten (DOT) i Kirkenes. Tekst og foto: Kirsten Halonen

Side 14:
Hvorfor gjør ikke pasientene som jeg sier?

Beskrivelse av doktoravhandlingen til Linda Stein, førsteamanuensis i samfunnsodontologi ved Institutt for klinisk odontologi. Tekst: Arnhild Sunde Seim Foto: Bente Stuveseth

Side 15:
Premier til barn på helsestasjonen, tannklinikken og til aktiviteter i barnehagen

Produkter fra nettbutikk.tannvern.no.

Side 16-17:
Tøff og energisk samarbeidspartner forlater Norsk Tannvern

Trine Suphammer, journalist, grafisk designer, webdesigner og tidligere håndballspiller på elitenivå, har vært en viktig samarbeidspartner for Norsk Tannvern i mer enn 25 år. Hun ble hyret inn som redaksjonssekretær for Munnpleien i 1989 da foreningen var inne i en fase med omstrukturering. Et par år senere overtok hennes firma Trine Suphammer AS produksjonen av bladet, og fra 1994 da Gerd Marit Brandt ble daglig leder, ble samarbeidet utvidet med utvikling og produksjon av alle typer pedagogisk materiell. Tekst: Reidun Stenvik. Foto: Berit Overgaard

Side 18:
Skolefrukt – et viktig bidrag til gode vaner

Hva barn og ungdom spiser og drikker gjennom skoledagen er avgjørende. Et sunt skolemåltid med gode rammer har betydning for trivsel, konsentrasjon, læring og helse hos elevene. Jevnlige spisepauser er viktig og her spiller frukt og grønt en betydelig rolle, både med smak og farger, samt positive helseeffekter. Høsten 2015 lanserte Helsedirektoratet nye retningslinjer for skolemåltidet. Tekst: Camilla Andersen

Side 19:
Full fart på Nordental

En oppsummering med bilder fra fredag 30 oktober 2015 som var NTFs landsmøtes folkehelsedag. Tekst og foto: Bente Roestad

Side 20:
Kommunikasjonsark med støttetegn

Beskrivelse og eksempler for bruksområde for kommunikasjonsark med støttetegn. Tekst og foto: Bente Roestad

Side 21:
Barnetannlege Anne Rønneberg fikk Karl Evang-pris 2015

Anne Rønneberg fikk prisen blant annet for sin innsats for å få på plass bedre rutiner for å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn. Rønneberg er klinikksjef for klinikk ved allmenn odontologi barn UiO. Hun er utdannet tannlege ved UiO, 1988. Har videre lisens for lystgass-sedasjon fra 1993, og godkjent spesialist i pedodonti, også ved UiO 1997. Tekst og foto: Bente Roestad

Side 22:
Bokomtale

«Meg også» - bok for barn og unge som opplever sykdom i familien» av Eldrid Johansen og Tone Bergan.

Side 22:
Nå er vi i gang. Bli med du også!

Norsk Tannvern oppfordrer Munnpleiens lesere til å fotografere situasjoner som kan passe inn i billedserier som skal ligge på Norsk Tannverns nettsider til bruk i undervisning. Fra redaksjonen

Side 23:
Visst du at…?

Munnpleien prøver seg med en ny side småstoff, hvor vi fremhever små snutter av informasjon som vedrører oss som arbeider med folkehelse.