Munnpleien 1-2016

Nytt nummer av Munnpleien

Munnpleien i ny drakt er nå sendt til abonnentene og lagt ut på nettstedet. I jubileumsåret var det naturlig å markere starten på de neste 100 år med ny layout og ny fargepalett. Forhåpentlig vil den nye versjonen av bladet falle i smak. Historien bak Munnpleien er omtalt på side 4.

Dette nummeret er sterkt preget av kosthold, og mange artikler har mat og ernæring som tema. Styreleder Claes T. Næsheim legger i sin lederartikkel Alt henger sammen med alt på side 5 stor vekt på sammenhengen mellom helse, tannhelse, kosthold og skole. På side 16 finner du Varm mat i skolen med reportasje fra Hundsund Skolerestaurant på Snarøya. Initiativtaker og ildsjelen bak dette er Liselotte Bjelke som fikk Matomsorgsprisen 2015. Skolerestauranten viser hvordan ordningen med skolemat virker i praksis.

Naboen, Flåklypa barnehage, er omtalt på side 17. Der satser de også på varm mat og forteller mye om hva det betyr for barna å være med på matlaging, kjenne matlukten og sitte rundt bordet og spise i fellesskap med hverandre og de ansatte i barnehagen.

Helsedirektoratet (Hdir) har lansert en skolematkampanje, og på side 18 finner du reportasjen Skolemåltidet – en ressurs for trivsel og skolemiljø fra lanseringskonferansen i Skien i mars. Konferansen var et samarbeid mellom Hdir, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA), Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark. Slike konferanser skal avholdes landet rundt, og under Småstoff på side 22 er det mer informasjon om mat i skoler og barnehager.

Kantinepersonell på skolebenken på side 19 omhandler et kantineprosjekt i Møre og Romsdal. I forbindelse med kantineprosjektet ble det også utgitt en håndbok, som er anmeldt på side 23. Siste artikkel med tema kosthold er omtale av boka Sjarmen med tarmen» på side 10.

Hovedoppslaget i dette nummeret er imidlertid Trøndersk tanntime – for barn og voksne på side 2, som forteller om et opplegg ved Fosslia skole i Stjørdal der to tannpleiere først har time for elevene om formiddagen og deretter møter foreldrene og forteller dem hva de har fortalt barna. Håpet er å innføre dette på alle barneskolene i fylket.

Et hett tema i samfunnsdebatten er flyktninger og asylsøkere. I en reportasje fra Hedmark, Flyktningesituasjonen i et tannhelseperspektiv, på side 6 får vi vite hvordan de løser tannbehandling for disse gruppene med vikartannleger, og på side 9 kan vi lese om et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark og Oppland i artikkelen Tannhelseundervisning for innvandrere.

Mange i tannhelsetjenesten lurer på hvem som gjør hva som foregår Helsedirektoratet når det gjelder tannhelse. I artikkelen Hvem gjør hva i Helsedirektoratet? på side 12 får vi vite hvem som arbeider med tannhelsesaker og hvordan direktoratet er organisert.

På side 14 finner du artikkelen Fluorisaurusen Bronto er blitt 20 år som forteller historien om både Bronto og Bente Roestad som er «mammaen» hans og som nå har påtatt seg produksjonen av Munnpleien.

Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk – konferanse i Oslo er omtalt på side 20, og Videreutdanning i tannpleie på side 21 forteller om en nyopprettet utdanning på masternivå for tannpleiere.

Svein Jacobsen, arkitekten bak dagens Norsk Tannvern, døde i januar og er omtalt i Minneord på side 11. Han var styreleder i en viktig periode på 1990-tallet og bidro til at foreningen fikk den strukturen den har i dag.