Munnpleien 1-2017

Av innholdet:

Det første nummeret av Munnpleien 2017 åpner med en sak fra Aust-Agder: Eldre tenner trenger også pleie. Ikke kan de strikke, ikke kan de gå, og de kognitive ferdighetene forsvinner sakte men sikkert. Sannsynligheten for at pasienter i omsorgsbolig må ha hjelp til å pusse tennene, er stor. (s. 2-4)

Claes T. Næsheim, styreleder i Norsk Tannvern, setter fokus på Sosial ulikhet i helse – en utfordring for Norsk Tannvern i sin leder. (s. 5) Dette var også tema på Tannvernseminaret 2017. (s.10-12)

Videre kan du leser om Friske tenner varer lenger, et prosjekt ved Granvin og Norheimsund skole – Tannhelsetjenesten Hordaland. Norsk Tannvern håper bildereportasjen kan inspirere andre tannpleiere til å gjennomføre liknende opplegg i sitt nærmiljø. (s. 6-7)

Reportasjen Ny samarbeidsmodell - Kommunal tannpleier i Hedmark handler om at «Tannhelse skal bli en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten». Prosjektet “Kommunal tannpleier» var først planlagt gjennomført i Elverum i perioden 2014-2017. Prosjekt- leder/tannpleier sluttet etter kort tid og prosjektet ble overført til Hamar. (s. 8-9)

Norsk Tannverns seminar 2017 samlet 220 deltakere i KS-Agenda Møtesenter, Oslo 7. mars 2017. Sosial ulikhet i helse - Tannhelsetjenestens utfordringer i folkehelsearbeidet. De fleste foredragene kan lastes ned fra www.tannvern.no. (s. 10-12)

Helsesøster Solveig Ude ble kåret til Årets Osloborger 2016. Solveig Udes store engasjement i arbeidet med å avdekke vold mot barn, og styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn har gjort henne kjent langt utover Oslos grenser. I 2015 ble hun tildelt «Stine Sofies Barnerettspris» og i tillegg kåret til «Årets helsesøster». (s. 12)

Helsedirektoratets tobakkskampanje 2017 handler blant annet om standardisering og reklamefrie pakninger som innebærer lik utforming og design av alle pakninger. (s. 13)

Smakssensitivitet og preferanser for søtt - Barn spiser det de liker. Barn spiser det de liker, og liker det de kjenner. Så enkelt kan man si det, men også så vanskelig. Selv når barns sanser er tilnærmet ferdig utviklet, vil de ikke ha samme smaksopplevelse som voksen. Mye av det vi tenker på som rene sanseopplevelser kommer i stor grad fra våre tidligere erfaringer. (s. 14-15)

Ti år med Fiskesprell – et pluss for tannhelsetjenesten. I år er det ti år siden det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell ble etablert. I den anledning samlet alle fylkeskontakter og kursholdere i Fiskesprell seg til fagseminar i Tromsø, hvor Norges sjømatråd er lokalisert. (s. 16-17)

NAKMI med kurs som kan gjøre deg flinkere med innvandrerpasienter. Tannpleier Slavica Djurasovic har nylig gjennomført kurset om migrasjon og helse. Hun er prosjekt- medarbeider i Puss fra første tann, et prosjekt i regi av Tannhelsetjenesten i Oslo kommune. Noe for deg og din arbeidsplass? (s. 18-19)

Migrasjon og helse. NAKMIs direktør Bernadette Kumar er utnevnt til en internasjonal kommisjon i The Lancet. The Lancet er et verdensledende medisinsk tidsskrift og den nye kommisjonen heter «UCL-Lancet Commission on Migration and Health. (s. 20)

Nytt styre i Norsk Tannvern. Valgt for perioden 2017 – 2019. (s.20)

Puss fra første tann. Du har kanskje sett Puss fra første tann prosjektet på et leskur, eller på Facebook sammen med oss andre 5047 som følger dem? Lisa Brændø og Slavica Pejic Djurasovic er to dyktige og entusiastiske tannpleierne som formidler tannhelsebudskap både høyt og lavt - sent og tidlig. (s. 21)

Tannlegeutstillingen på Folkemuseet - Tenner til gru og glede. Utstillingen holder til i Fred. Olsens gate 13 i «Gamlebyen» på Norsk Folkemuseum, og i midten av mai begynner 2017-sesongen. Tittelen «Tenner til gru og glede» er valgt fordi utstillingen skal gi et bilde av utviklingen de siste drøyt 100 år. Rundt 1900 var tannverk vanlig, og tannsykdommer var et folkehelseproblem. I dag er tannhelsen forbedret i alle aldersgrupper. (s. 22-23)

Lyst til å skrive? Munnpleien trenger medlemmer til redaksjonskomiteen (s. 24)