Munnpleien 2-2017

Av innholdet:

Det andre nummeret av Munnpleien 2017 åpner med Tannhelse på timeplanen. Tannhelsetjenesten i Sogn og Fjordane skulle bare gjennomgå egne rutiner. Tre år senere var oral helse implementert som eget tema i emnet grunnleggende sykepleie i sykepleierutdanningen ved Høgskulen. (s. 2-4)

Claes T. Næsheim, styreleder i Norsk Tannvern, setter fokus på En frivillig organisasjon i endring i sin leder. (s. 5)

Videre kan du leser om Sunn start – et undervisningsopplegg for innvandrere. Ressurssenteret for migrasjonshelse har i samarbeid med blant annet Høgskolen i Oslo og Akershus Diabetesforbundet og personell ved tannhelsetjenesten i Oslo kommune utviklet et undervisningsopplegg for innvandrere. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen, og omhandler mat og helse, munnhelse og psykisk helse. (s. 6-7)

Reportasjen Aktive bydelsmødre handler om Nasreen Begum som kom til Norge fra Pakistan i 1996. - Årsaken til at jeg ville jobbe som frivillig i bydelen, var for å lære mest mulig om det samfunnet som jeg ikke selv har vokst opp i, men skulle oppdra mine barn til å bli en del av, sier bydelsmor Nasreen Begum. (s. 8)

Offentlig tannhelsetjeneste i Hedmark gjennom 100 år. Dette er tittelen på en jubileumsbok, eller «mimrebok» som fylkestannlege Claes Næsheim skriver i sitt forord. Det er en glede for ham som leder av «landets beste tannhelse- tjeneste» å gratulere virksomheten med 50-årsjubileet. (s. 9)

Tannbørstens uke i Oslo – stor tverrfaglig satsning. Målet for uken var å markere slutten av prosjektet Puss fra første tann med fokus på tannbørstens betydning under mottoet Puss fra første til siste tann – to ganger daglig med fluortannkrem. Tannpuss er den viktigste måten å fremme tannhelsen på, både for barn og voksne hele livet! Derfor har tannhelsetjenesten vært rundt på helsestasjoner, barnehager, skoler, seniorsentre, helsetjenester i hjemmet og på sykehjem. Uken ble markedsført på plakater, skjermer, leskur og Facebook. (s. 10-11)

Generasjonsforskjeller i tobakksbruk? Stadig færre i den norske befolkningen røyker, mens flere snuser. Andelen som røyker daglig har falt sterkt siden årtusenskiftet. Samtidig er det nesten en av tre unge menn og en av fem unge kvinner som snuser daglig. Vil snus overta for røyk? (s. 12-13)

Matomsorgsprisen 2017 - tildeles en brobygger. Kjøkkensjef Ronald Takke og Glomstua omsorgssenter i Molde kommune ble tildelt Matomsorgsprisen 2017 for å sette mat og ernæring i eldreomsorgen på dagsordenen, både lokalt og nasjonalt. Dette gjør Takke gjennom å danne nettverk og være brobygger mellom ulike fagmiljøer. For prisvinneren er mat den beste medisin. (s. 14)

LØRDAG HELE UKA? Altfor mange barn og unge får i seg for mye sukker. Det stjeler plassen til viktig næring, og gir økt risiko for sykdom og overvekt. Vi ber foreldre, barnehager og skoler om å hjelpe barna til å ta gode og sunne valg. En god start kan faktisk være å gjeninnføre lørdagsgodtet! (s. 15)

Sammen skal vi bli bedre - Tannhelsetjenesten i Trøndelag. 1. januar 2018 går startskuddet. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune blir offisielt slått sammen, og Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelig for hele befolkningen i en region med godt over 450 000 innbyggere. Ved roret sitter fylkestannlege i Nord-Trøndelag Kari Strand, som har ledet prosjektet med sammenslåing og organisering av den nye tjenesten. (s. 16-17)

NORDENTAL 2. - 4. november 2017. Den norske tannlegeforenings landsmøte samlet i år også høstkledde tannleger, tannhelsesekretærer og tannpleiere til Nordental for bli oppdatert på utstyrsfronten, og om annet faglig nytt som ble presentert av godt forberedte utstillere. Nordental er en viktig handelsarena for dentalbransjen, men også en møteplass for kullinger og gode kollegaer. (s. 18)

Maihaugen i septembersol – Munnpleien i møte med Anders Sandvig og Jarle Bragelien. Mange vet kanskje at Maihaugen på Lillehammer er et stort friluftsmuseum med over 200 gamle bygninger fra ulike tider og med utstillinger av møbler og gjenstander. Like kjent er det trolig ikke at grunnleggeren og samleren het Anders Sandvig og var tannlege. Munnpleien tok toget til Lillehammer der vi ble møtt av Jarle Bragelien som skulle være vår guide denne dagen. (s. 19-21)

Folkehelsearbeid i Østfold. Munnpleien har reist til Østfold for å snakke med direktøren for Tannhelsetjenesten, Per David Søhoel, og folkehelserådgiver Hilde Håkelien om hvordan folkehelsearbeidet drives og er integrert i den øvrige virksomheten som Tannhelsetjenesten driver. (s. 22.23)

Bronto peker på Norsk Tannverns satsningsområder 2018 – 2021. (s. 24)