Munnpleien 1-2018

Det første nummeret av Munnpleien 2018 åpner med Evang-prisen 2017 til HUNT. En av verdens største befolkningsbaserte helseundersøkelser, kjent under forkortelsen HUNT, fikk i januar 2018 tildelt den prestisjetunge Karl Evang-prisen for 2017. HUNT har siden 1980-tallet samlet helseopplysninger og skaffet kunnskap om hvordan det står til med den norske folkehelsen. (s. 2-4)

Claes T. Næsheim, styreleder i Norsk Tannvern, setter i sin leder fokus på «Leve hele livet» – en ny utfordring for tannhelsetjenesten i nye fylker. (s. 5)

Videre kan du leser om «Fremtidsutrederen» blir pensjonist. Det var Tannlegeforeningens Tidende som ga ham denne benevnelsen i 1991 da Bjørn E. Ellingsæter var hyret inn av Helsedirektoratet for å utrede tannhelsetjenesten med perspektiver fram mot 2015. Han var den gang overtannlege på Gjøvik og var tent på oppgaven som skulle være avsluttet innen 1. juni 1992. Litt forsinkelse ble det, men rapporten ble overlevert helseminister Werner Christie 27. januar 1993. Da Munnpleien fikk vite at fylkestannlegen var i ferd med å pensjonere seg, tok vi turen til Lillehammer på selveste kvinnedagen 8. mars. (s. 6-8)

På nett med Norsk Tannvern! Som det sto i lederen i siste nummer av Munnpleien, har Norsk Tannvern mistet en viktig tilskuddsordning fra Helsedirektoratet fra 2018. Det har utløst nytekning om hvordan vi skal spre erfaringer, kunnskap og materiell til våre mange brukere og gode kunder. Løsningen er digital, selvsagt. (s. 9)

Svensk sukkerbonanza. Norges høye tollfritak for import av varer kombinert med verdens høyeste sukkeravgift, gjør det til lukrativ forretning å forsyne sukkerhungrige nordmenn med søtsaker. I 2017 fraktet den svenske nettbutikken MaxGodis.se 3000 tonn brus og godteri over grensa til Norge, det tilsvarer ca. 12 tonn per virkedag. Norsk næringsliv frykter for tap av arbeidsplasser. Fylkestannlegen i Hedmark frykter for folkehelsa. (s. 10-11)

Folkehelseforskning ved de regionale kompetansesentrene. Stortinget gjorde i 1998 et vedtak hvor regjeringen ble bedt om å utrede opprettelsen av regionale odontologiske kompetansesentre. Det overordnede målet var å bygge opp regionale kompetansemiljø som skulle være drivkraften for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten. Vi har i dag seks regionale kompetansesentre i Norge som alle tilbyr tverrfaglig spesialist- behandling, og har viktige oppgaver innen forskning og fagutvikling ute i tjenestene. (s. 12-13)

«Samarbeid for barnas skyld – Hvordan kan vi hjelpe de utsatte» Målet for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk er å styrke og koordinere tannhelsetjenestens viktige innsats i folkehelsearbeidet. En ny bestemmelse i tannhelsetjenesteloven om fylkeskommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep, trådde i kraft fra årsskiftet. Dette er ikke et ukjent ansvarsområde for tannhelsetjenesten, men vi har fortsatt et betydelig forbedringspotensial. (s. 14-15)

Tannvern og barnevern. Munnpleien har vært så heldig å få intervjue Ingfrid Vaksdal Brattabø, som disputerte for PhD-graden i vår ved HEMIL-senteret Universitetet i Bergen og Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest/Hordland med avhandlinga «Detection of child maltreatment, the role of dental health personnel. - A national cross-sectional study among public dental health personnel in Norway». Artikkelen gjev eit lite innblikk i studien samt bakgrunnen for arbeidet og framtidsvon. (s. 16-17)

«Puss fra første tann» – tidlig etablering av gode vaner. Puss fra første tann er avsluttet, og den foreløpige rapporten viser en god effekt av de ulike tiltakene som er blitt gjort. Det er tydelig at tidlig informasjon gir en bedre forutsetning for tidlig etablering av gode tannhelsevaner. Oslo kommune ved byrådsavdeling bevilget kr. 6 mill. til prosjektet fordelt på 4 år. Midlene ble brukt til 2 tannpleierstillinger i 100 % og til materiell til bruk på helsestasjon og barnehager. (s. 18-19)

Ny nasjonal faglig retningslinje – for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. For første gang er det utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i tråd med kunnskapsgrunnlag og retningslinjemetodikk. Retningslinjens anbefalinger er basert på beste tilgjengelige kunnskap. Det innebærer at forskningsbasert kunnskap, brukernes ønsker og behov, samt erfaringsbasert klinisk kunnskap er vurdert. (s. 20-21)

Priser. Årets Zendiumpris ble delt mellom Tannhelsetjenesten i Buskerud og Årets Oral-B-pris gikk til klinikkleder og prosjektkoordinator ved Drammen tannklinikk Eline Juel Bjørkevik. (s. 23) Bokomtaler. Tannhelsesekretær Vg3 - Kommunikasjon og samhandling og Odontologisk psykologi (s. 22-23)

Status og utviklingstrekk for røyking og snusbruk. Folkehelseinstituttet oppsummerer hvert fjerde år status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Folkehelserapporten beskriver status per 2018 og ser på utviklingen over tid. (s. 24)