munnpleien-2-2010
Munnpleien 2-2010

 Av innholdet

 Side 2-4:
– Vi vil også gå på kurs!

I løpet av det siste året har tannpleier Jorunn Brekke ved Loddefjord tannklinikk i distrikt Bergen Vest kurset beboerne i fire bofellesskap. Et svært populært tiltak er vår erfaring etter å ha vært tilstede da beboerne ved Drotningsvik bofellesskap ble kurset. Trine Suphammer har laget reportasjen.

Side 5 leder:
Turid Album Alstad hevder at "Folkehelsearbeid – skolerte medarbeidere lønner seg"

 

Side 6-7:
zendiumprisvinner Sissel Grønning Haram
– Vi vet nok til å ha en 0-visjon for småbarnkaries

Zendiumprisen for forebyggende tannhelsearbeid gikk i år til tannlege Sissel Grønning Haram og hennes toåringsprosjekt ved en tannklinikk i Larvik. Et årskull toåringer ble i 2006 undersøkt av en tannpleier ved klinikken samtidig som foreldrene fikk individuell informasjon om tannhelse. Klinikkens 3,5-åringer samme år ble som vanlig undersøkt for første gang av samme tannpleier og brukt som kontrollgruppe. Da toåringene ble undersøkt på nytt ved 3,5 år, hadde bare tre prosent dentinkaries. I kontrollgruppen hadde 19 prosent hull i tennene. – Mange tårer og mye smerte ble spart ved at tannpleier brukte 15 minutter per toåring, sier årets prisvinner. Hun er intervjuet av Trine Suphammer som også har snakket med fylkestannlege Bengt Berger.

Side 8-9:
Ny folkehelselov ute til høring
Styrker tannhelsetjenesten som premissleverandør

Forslag til nye folkehelselov er ute til høring med høringsfrist 18. januar 2011. Den 2. november ble loven og konsekvenser for tannhelsetjenesten belyst under Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkssamling på Olavsgaard utenfor Oslo. Ifølge leder av fylkestannlegenes arbeidsutvalg, Richard Næss, er utfordringene nå endret fra hvorfor drive folkehelsearbeid til hvordan drive det. Trine Suphammer har laget reportasjen fra nettverkssamlingen.

Side 10-11:
Folkehelsestudiet ved HiAk
Hva nå?

Folkehelsestudiet for tannhelsepersonell ved Høgskolen i Akershus ble denne høsten utlyst med privat finansiering, samtidig som det ble åpnet for personell i privat praksis. Ved studiestart var det bare åtte søkere som hadde meldt seg, og studiet ble avlyst. I 2009 var det 44 søkere hvorav 32 fikk plass. Er markedet mettet for denne typen studium? Er det finansieringen som hindrer studentene fra å søke? Trine Suphammer har laget reportasjen der hun intervjuere både ledelsen ved studiet, tidligere studenter og Richard Næss, leder av fylkestannlegenes arbeidsutvalg.

Side 12-13:
Tobakk og munn og tannhelse
Mange bekker små…

Prosjektet "Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen" ble gjennomført i Rogaland over seks måneder fra oktober 2009 til og med mars 2010. Målsettingen var å rekruttere brukere til Røyketelefonen gjennom tannhelsepersonell og se hvor mange som blir røyk- eller snusfrie etter å ha deltatt i Røyketelefonens oppfølgingstjeneste. Prosjektet viser at tannhelsepersonell aktivt kan bidra til at pasienter slutter med røyk og snus.

Side 14-15:
Gi kroppen en god start på dagen

En god frokost gjør det lettere å konsentrere seg og yte best mulig på skolen og i arbeidslivet. I tillegg gjør den det lettere å få nok av de næringsstoffene som kroppen trenger hver dag. Forskning viser også lavere kroppsvekt hos frokostspiserne enn hos frokostskulkerne. Dette er temaet for artikkelen til klinisk ernæringsfysiolog Ellen-Margrethe Hovland.

Side 16:
Forsterker innsatsen mot nye landsmenn

Tannklinikken på Gjøvik og helsestasjonen har i mange år samarbeidet om tannhelsen til de yngste barna i kommunen gjennom samarbeidsavtaler og jevnlige møter. Helsesøster og tannpleier er enige om budskapet de gir barn og foreldre. Nå forsterker de innsatsen for innvandrerbarnas tannhelse.

Side 18-19:
Sosiale medier – noe for tannhelsetjenesten?

Sosiale medier – hva er det og hva kan de brukes til? Dette fikk deltakerne grundig forklart da Norsk Tannverns kontaktutvalg for folkehelsearbeid møttes 25. oktober. Temaet var en oppfølging av vårens møte der mediestrategi ble diskutert. De sosiale mediene sprer seg, og en stadig større andel av befolkningen besøker dem via Facebook, Twitter, flickr, YouTube og alle de andre møteplassene man finner der ute i Hyperspace. 2011 er av flere eksperter spådd å bli året da Facebook virkelig tar av som kommunikasjonskanal for både bedrifter og etater. Reportasjen er laget av Trine Suphammer.

Side 21:
Historieskriverne

– Man blir litt nerd av å grave i historien. Og vi har store problemer med å begrense oss. Det er så mye interessant å fortelle om! Forfatterne av Norsk Tannverns jubileumsbok blir intervjuet av Trine Suphammer.

Side 22-23:
Bronto må på banen

– Bronto må komme mer på banen. Han trenger et godt barnehageprosjekt, sier Norsk Tannverns nye daglige leder, Bente Stuveseth. Hun er intervjuet av Trine Suphammer.