munnpleien-1-2011
Munnpleien 1-2011

 Av innholdet

Side 2-4:
Sluttstrek for SMÅTANN
Viktig å fokusere på foreldreholdninger til barns tannhelse

Dette er konklusjonen i en artikkel om SMÅTANN-prosjektet i Tannlegeforeningens Tidende. Oppsummeringen viser at holdninger som «ettergivenhet» og «problemer med grensesetting» er svært viktige når det gjelder å forutse hvilke barn som får karies i perioden 3 til 5 år. Munnpleiens Reidun Stenvik har besøkt Marit Slåttelid Skeie, som var prosjektleder og som nå er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi, UiB, og fagansvarlig for undervisningen i pedodonti.

Side 5 leder:
Vil du være med så heng på.…

Turid Album Alstad gjør en oppsummering i forbindelse med Norsk Tannverns 100-års jubileum.

Side 6-7:
Bachelorutdanning i tannpleie ved Høgskolen i Hedmark
…og bakom synger skogene?

Munnpleiens medarbeider Bente Stuveseth tok turen til Elverum – kulturbyen i villmarksriket – og besøkte den eneste tannpleierutdanningen innenfor et høgskolesystem. Fylkestannlegen i Hedmark, Claes Næsheim, planla i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum en bachelorutdanning i tannpleie med oppstart høsten 2011. Våren 2009 fikk de beskjed om at pengene ble bevilget til å starte tannpleierutdanningen samme høst. Det var nå eller aldri, og det var ikke mulig å få overført pengene til neste års budsjett og utsette oppstarten. Munnpleien fikk møte tannpleier og høgskolelektor Hilde Søberg sammen med hennes førsteårs-studenter, som "tegnet og fortalte".

Side 8-9:
Partnerskap for folkehelse i Møre og Romsdag
God Helse

Etter et par år i engasjementsstilling, har Inger Holmeset siden 2010 vært folkehelsekoordinator i fast 60 prosent stilling i Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal, og er med i ledergruppen. Folkehelsearbeidet skal være et satsingsområde i tannhelsetjenesten, og fra 1. januar i år er det folkehelsekontakter i alle de fem tannhelsedistriktene i fylket. I partnerskapet God Helse er tannhelsetjenesten representert i to av fem ressursgrupper: Kosthold og Tobakksforebygging. Reidun Stenvik har skrevet reportasjen fra Møre og Romsdal.

Side 10-11:
Praksisnær forskning i Østfold
Tannhelsearbeidet i sykehjem skal forbedres

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet, TKØ, og Tannhelsetjenesten i Østfold startet våren 2010 en klinisk studie med bakgrunn i nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og tannhelsetjenesten for å bedre tannhelsen på sykehjem. Hvordan fungerer avtalen og hvordan kan tannhelsearbeidet på sykehjemmet forbedres? Trine Suphammer har intervjuet folkehelserådgiver Line Schrøder Karlsen og forskningsleder Tirill Willumsen som har samarbeidet om studien i Østfold.

Side 12-13:
Kan voksne få tannregulering?

Noen voksne har tannstillingsfeil som av forskjellige grunner ikke er behandlet i ungdomsårene. Etter hvert kan de føle seg så sjenert av tannstillingen at de velger tannregulering. Det går aldeles utmerket. Men de aller fleste voksne som får tannregulering i dag, får det som følge av at det har skjedd forandringer i tannstilling og bittforhold etter at de ble voksne. Noen av disse har hatt regulering som barn, men bittet og tannstillingen har forandret seg med årene. Erling Iveland har skrevet denne artikkelen.

Side 14-15:
Lunsj og matpakker er viktig energipåfyll

En jevn og godmåltidsrytme er viktig for både konsentrasjon, prestasjon, helse og velvære. Samtidig viser undersøkelser at lunsjen er det måltidet flest nordmenn hopper over. Dette er tema for artikkelen til klinisk ernæringsfysiolog Ellen-Margrethe Hovland.

Side 16-23:
Norsk Tannvern 100 år
Aktiv 100-åring feiret festmøte og faglig seminar

200 gjester var invitert da Norsk Tannvern startet feiringen av sitt 100-årsjubileum i Oslo Rådhus 4. mai. Etter taler, en gjennomgang av historien ved forfatterne av jubileumsboken, Reidun Stenvik og Svein Jacobsen, og hilsninger, inviterte Oslo kommune til mottakelse med fingermat og tilhørende drikke. Feiringen fortsatte neste dag med faglig seminar i Oslo Plaza. De 200 deltakerne hadde mye å tenke på da de gikk hjem etter bl.a. å ha fått et godt innsyn i hvordan nye medier brukes i møte med ungdommen. Trine Suphammer fulgte jubileumsfeiringen og har laget reportasjen.