munnpleien-2-2011
Munnpleien 2-2011

Av innholdet

Side 2-3:
Erosjoner – registrer og informer!

Dette er rådet fra stipendiat Aida Mulic ved Det odonto-logiske fakultet i Oslo. Hun har allerede publisert to artikler om erosjoner, en om indekser for registrering av erosjonsskader og en om forekomsten av erosjoner hos vindommere. De to neste artiklene skal handle om erosjoner hos henholdsvis 18-åringer og personer i alderen 18–32 år, som trener mye. Ved å bruke en indeks for å registrere alvorlighetsgraden av erosjoner i journalen, kan man lettere følge utviklingen over tid. Hun er intervjuet av Reidun Stenvik.

Side 5 leder:
Turid Album Alstad skriver om "Fra frivillighet til lovfestet folkehelsearbeid"

Side 6-7:
Ny lov om tannhelsetjenesten
Loven "alle" venter på

NOU-en om tannhelsetjenesten kom i 2005 og ble etterfulgt av St.meld. nr. 35, som passerte Stortinget i mars 2008. Siden den gang har tannhelsetjenesten ventet på forslag til ny lov om tannhelsetjenesten. I mellomtiden er det vedtatt to andre lover som angår tannhelsetjenesten, vi har fått ny nasjonal helse- og omsorgsplan, samhandlingsreformen skal tre i kraft, og to nye stortingsmeldinger er under arbeid. Munnpleiens medarbeidr Reidun Stenvik har besøkt avdelingsdirektør Kjell Røynesdal i Helse- og omsorgsdepartementet for å få en orientering om status for helselovgivningen som angår tannhelsetjenesten.

Side 8-9:
Bacheloroppgave i tannpleie
Tine Tann og Amanda Tannbørste i barnehagen

I løpet av siste semester på tannpleierutdanningen skal studentene levere en bacheloroppgave. Munnpleien var til stede da studentene i Oslo presenterte oppgavene sine i Store Auditorium i Geitmyrsveien før semesterslutt. Blant de fem fine oppgavene som ble presentert, har vi valgt å se litt nærmere på et barnehageprosjekt. Munnpleiens medarbeider Reidun Stenvik har møtt Tine Solberg og Amanda Dalila Sahnoun, som har undersøkt om selvbestemmelses- og læringsteori kan benyttes for å bevisstgjøre 3–5-åringer om egen tannhelse.

Side 10-15:
Partnerskap for folkehelse i Finnmark
Stabilitet og god lokalkunnskap

I løpet av 14 dager i august reiste Munnpleiens medarbeider Trine Suphammer på kryss og tvers i Finnmark. Reiserute var lagt opp i samarbed med folkehelsekoordinator Anne Kari Ellila Brodahl. Vi startet i øst – hos tannhelsetjenestens fylkesadministrasjon i Vadsø – og fortsatte vestover til Alta før vi krysset fylkesgrensen til Tromsø og tok fatt på turen sydover igjen. Fjorten dager med mange interessante møter og et vær som bidro til at Finnmark disse dagene kunne presentere seg fra sin aller beste side…

Side 17:
Norge skal ha verdens beste tannleger

Obligatorisk etterutdanning for tannleger og lederutdanning både for offentlige og private tannleger. Det er de store utfordringene for Tannlegeforeningens nye generalsekretær Richard Næss. – Vi skal ha verdens beste tannleger, sier han i intervjuet med Trine Suphammer.

Side 22-23:
Middag det varme måltidet

I Norge er middagen tradisjonelt sett det eneste varme måltidet i løpet av dagen. Middagen er det måltidet som kanskje gir størst rom for variasjoner i kostholdet. For mange er dette det eneste måltidet som inneholder en raus porsjon med grønnsaker. Middagsmåltidet har også en sosial funksjon, ved at det er et samlingspunkt i en travel hverdag. Dette er tema for artikkelen til klinisk ernæringsfysiolog Kaja-Helland Kigen.