munnpleien-1-2012
Munnpleien 1-2012

Av innholdet

Side 2-4:
Barnetannpleie som brobygger i Nord Norge

I løpet av sine fem år i Tromsø har spesialist i pedodonti Eva Edblad bidratt til å vise at tannleger i Nord-Norge har behov for å kunne henvise barn og ungdom med spesielle problemer til en spesialist. Hun har etablert et unikt samarbeid med barneavdelingen på Universitetssykehuset, og fått i gang spesialistutdanning i pedodonti i Tromsø. Reidun Stenvik har laget reportasjen fra Tromsø.

Side 5 leder:
Turid Album Alstad skriver om "Sammen for sunnere kostvaner"

Side 6-9:
Tannpleieren – en viktig folkehelsearbeider

Utdanning av tannpleiere er basert på et treårig program (180 studiepoeng), som fører frem til graden bachelor i tannpleie og gir rett til autorisasjon som tannpleier. Utdanningen foregår ved Høgskolen i Hedmark og ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Programmene har mye til felles, men det finnes også ulikheter. Reidun Stenvik har laget reportasjen om de ulike utdanningsstedene.

Side 10-11:
Møte ved en milepæl

Det må være tillatt å stjele litt fra Sigurd Hoel til overskriften når Munnpleiens redaktør og journalist inviterer to nykreerte doktorer til middag i Norsk Tannverns lokaler. For det er jo litt av en milepæl at to tannpleiere, Kari Elisabeth Dahl og Anne Elisabeth Münster Halvari, har tatt doktorgraden. De er de to første i Norge og må kunne kalles «tannpleierpionerer» innen akademia. De er intervjuet av Reidun Stenvik.

Side 12-13:
Nøkkelråd og nøkkelhull for sunt kosthold

Helsedirektoratet har omtanke for vår helsetilstand og ansvar for at vi får gode og velbegrunnede råd om hva vi skal spise og drikke for å holde oss friske og spreke lengst mulig. I direktoratet er det en egen divisjon for folkehelse, og avdelingen for nasjonalt folkehelsearbeid har nylig arrangert både et såkalt høynivåmøte om de nasjonale kostrådene og et journalistseminar med samme tema. Munnpleiens medarbeider Reidun Stenvik har oppsøkt avdelingsdirektør Anne Hafstad for å få informasjon om rådene og for å spørre om hva hun mener om tannhelsetjenestens rolle.

Side 14-15:
Hedmark offensive med sterkt lag

Ved å montere infoskjermer på venterommene ved tannklinikkene håper fylkestannlegen i Hedmark Claes T. Næsheim å få til en endringsfokusert dialog mellom behandler og pasient. I tillegg håper han informasjonen som presenteres vil "selge" fylkeskommunen som en premissleverandør for tannhelse og folkehelse. Trine Suphammer har besøkt fylkeslegen i Hedmark.

Side 16-17:
Utfordrende møte med tannpleie i Indonesia

Tre uker i mars fikk tannpleierstudent ved Høgskolen i Hedmark, Linda Bahr Tronds, observere og undervise i munn- og tannstell blant barn og eldre på øya Sabang i Indonesia og byen Calang på Sumatra. Studieturen gikk i regi av høgskolen som siden tsunamien i 2004 har sendt sykepleierstudenter på utvekslingstur til Indonesia. Hun er intervjuet av Trine Suphammer.

Side 18-19:
Mellommåltider holder deg i gang hele dagen

Kroppen trenger jevnlig påfyll av mat og drikke for at vi skal kunne prestere gjennom hele dagen. Derfor er det lurt med et par små måltider, i tillegg til frokost, lunsj og middag, spesielt for barna. Av hensyn til tennene bør det være mellommåltider, ikke småspising hele dagen. dette er tema for artikkelen til klinisk ernæringsfysiolog Kaja Helland-Kigen.