munnpleien-2-2012
Munpleien 2-2012

Av innholdet

Side 2-4:
Mat med mer
Hverdagsmat for glede og overskudd

Hun ser på hver celle i kroppen som en travel fabrikk der vitaminene er produksjonsarbeidere og mineralene verktøy. Oppskriftene ligger i cellekjernen, men hvordan de tydes og hva som blir produsert i cellefabrikken, er avhengig av matens innhold av næringsstoffer – proteiner, karbohydrater og fett – som hun kaller byggeklosser. Denne eventyrfortelleren er overlege Berit Nordstrand fra Trondheim, spesialist i klinisk farmakologi og med det glade budskap om at små grep gir stor effekt på helse og trivsel. Hun er intervjuet av Reidun Stenvik.

Side 5 leder:
Turid Album Alstad forbereder neste års Tannvernseminar og tar for seg tannhelsetjenestens plass i folkehelsearbeidet. "Tennene tilbake til kroppen" er henens budskap.

Side 6:
Små grep, stor forskjell

Seks av 10 er opptatt av å spise sunt. Det viser en ny spørreundersøkelse gjennomført for Helsedirektoratet. Direktoratet lanserte 23. oktober den nye nøkkelhull- og kostrådskampanjen «Små grep, stor forskjell» i Mathallen på Vulkan i Oslo. Målet er å vise at man med enkle grep kan få et sunnere kosthold.

Side 8-11:
Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten
Ny plan for tobakksavvenning

«Helsedirektoratets plan for et systematisk og kunnskapsbasert tilbud om røyke- og snusavvenning» er det lange navnet på planen, som ble presentert av seniorrådgiver Astrid Nylenna på Tobakkskonferansen 2012 rett før sommeren. «Målet er at den som bruker tobakk, systematisk skal bli spurt om tobakksvaner av helsepersonell og få tilbud om sluttehjelp», står det i forordet til planen. Reidun Stenvik har intervjuet Astrid Nylenna som mener at tannhelsetjenesten har en svært viktig rolle i forebygging av tobakksskader, spesielt når det gjelder snus. Hele 40 prosent av unge menn mellom 16 og 24 år bruker snus daglig eller av og til. Forandringer i munnslimhinnen ved snusbruk er et godt pedagogisk virkemiddel for å motivere pasienten til å slutte.

Side 12-13:
President som prioriterer kommunikasjon

Camilla Hansen Steinum (36) har vært president i Den norske tannlegeforening (NTF) i snart ett år og representerer foreningen i Norsk Tannverns kontaktutvalg for folkehelsearbeid. Hun hadde bare én periode i hovedstyret bak seg da hun ble valgt til president, men hun har erfaring med arbeid som tillitsvalgt helt fra studietiden. Presidenten mener at kommunikasjon i vid forstand er den viktigste oppgaven for NTF i dag. Hun intervjues av Reidun Stenvik.

Side 14:
Tenner for livet ruller videre i Møre og Romsdal
Forankring i ledelsen gir varige rutiner

I 2007 besøkte Munnpleien flere barnehager i Ørsta kommune i Møre og Romsdal der tannpuss var en daglig rutine i de fleste barnehagene. Vi var imponert over den positive holdningen blant ansatte og ledere, som så på gode tannpussrutiner som et viktig virkemiddel for å få ned kariesaktiviteten. Men ville man greie å holde rutinene ved like over år, gjennom skifte av personell og foreldregrupper? Munnpleien gjentok besøket i januar i år. Konklusjon: Gode rutiner forankret i ledelse og foreldregruppe er lette å gjennomføre og inkludere i videre fremtidsplaner. I barnehagene i Ørsta er tannpuss en gang om dagen med fluortannpasta likestilt med rutinene for håndvask. Reportasjen er laget av Bente Stuveseth.

Side 17-19
Munnpleien på Nordental

​Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre åpnet 13. oktober Den norske tannlegeforenings (NTF) landsmøte. Gahr Støre fortalte at han fra første dag som helse- og omsorgsminister har vært opptatt av å ha et bredt perspektiv på norsk helsetjeneste med god folkehelse og god forebygging av sykdommer som hovedfokus. I et bredt helseperspektiv er tannhelse vesentlig, og han støttet utsagnet om at «Tennene må tilbake i kroppen» og ses i sammenheng med befolkningens øvrige helse. Munnpleiens Trine Suphammer har vært på Nordental 2012 og presenterer bilder og intervjuer derfra.

Side 20-21:
zendiumprisen 2012
Folkehelse for innvandrere

Tannhelsetjenestens folkehelsepris, Zendiumprisen, er for 2012 tildelt Tannhelsetjenesten i Akershus for opplæringstiltaket «TaFo-Tannhelse og folkehelse for innvandrere». Tiltaket er rettet mot voksne innvandrere som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved kommunale opplæringssentre. TaFo var et pilotprosjekt i 2008–2009. Fra januar 2010 er det et ordinært folkehelsetiltak i tannhelsetjenesten i Akershus. Tiltaket fikk bred omtale i Munnpleien nr.2-2009.