munnpeien-2-2013-forside
Munnpleien 2-2013

Av innholdet:

Side 2–4:
Kantina er skolens hjerte og aktivitetsarena

Mysen er én av fire videregående skoler i Østfold som har deltatt i prosjektet «Helsefremmende skoler» i regi av Østfold fylkeskommune. I juni fikk de godkjenningsstempel, og nå er prosjektet gått over til vanlig drift. Et overordnet mål er å forhindre frafallet i videregående skole, og det satses på tre hovedområder: kosthold, fysisk aktivitet og trivsel. Reidun Stenvik har besøk Mysen videregående skole og snakket med elever og ansatte.

Side 5 leder:
Helse i hverdagen

Styreleder Berit Binde er opptatt av barn- og ungdomsgruppen som får bred plass i dette nummeret av Munnpleien.

Side 6-7:
Slutta-appen
Fikk sølv i konkurranse om e-helsepris

Prosjektlederne Janne Oftedal og Ove Jørgensen i Helsedirektoratets avdeling for oppvekst og aldring er både begeistret og stolte når de forteller om Slutta-appen, direktoratets nyeste satsing for å få ungdom til å slutte med tobakk. Fra lanseringen i midten av januar til oktober har 110 000 lastet den ned – langt flere enn de våget å håpe på. Appen som er blitt lagt merke til i teknologibransjen, kom på andreplass blant 31 nominerte til årets e-helsepris og var en av fem nominerte til AppWorks pris for nytteapper 2013. De to prosjektlederne er intervjuet av Reidun Stenvik.

Side 8-9:
Avd. for allmennhelsetjenester
Travle tider for tannhelseteamet

Endelig har Munnpleiens Reidun Stenvik klart å få en avtale med seniorrådgiver Aleidis Løken i Avdeling for allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet. Nylig hjemkommet fra europeisk møte for «Chief Dental Officers» på Malta der man blant annet diskuterte sammenheng mellom oral helse og generell helse, kort sagt temaet: «Munnen – kroppens speil». – Alle var også opptatt av «mer til dem som trenger det mest» når det var snakk om stønad til tannbehandling, sier hun.

Side 9:
«Tenner for livet» – hvordan gikk det egentlig

Reidun Stenvik, som var styreleder i Norsk Tannvern 1999–2009, gir god historikk om «Tenner for livet»-satsingen og spør om hvem som har ansvaret for at Hesedirektoratets store satsing fra 2003 blir fulgt opp.

Side 10-11:
Sykehusprosjektet i Østfold
Fra teori til praksis

I forrige nummer av Munnpleien hadde vi bred omtale av samarbeidsprosjektet mellom Tannhelsetjenesten i Buskerud og Barneavdelingen ved Drammen sykehus i Vestre Viken helseforetak (HF). I denne reportasjen har Reidun Stenvik sett på hvordan situasjonen er i praksis. Prosjektleder Eline Juel Bjørkevik har fra nyttår hatt sin arbeidsdag annenhver torsdag på sykehuset.

Side12:
Det er egentlig ikke så ille – egentlig er dte greit

Det sier Åsmund S. Haatveit (14), som nå går i 9. klasse på Mellomhagen ungdomsskole i Larvik og har hatt diabetes type 1 helt siden han begynte på barneskolen. Han spiser ganske normalt, men drikker ikke sukkerholdig brus, for da må han ta så mye insulin. Og mengden insulin må også tilpasses hvor fysisk aktiv han skal være etter måltidet. Åsmund er intervjuet av Reidun Stenvik.

Side 13:
Fantastisk om tanntastisk
Helsefremmende undervisningsopplegg for ungdomsskolen

For ti år siden (Munnpleien nr 1, 2003) fortalte vi om prosjektet «Helse i hver tann» for 8. klassingene ved Havåsen skole i Haugesund. Elevene syntes den gang at prosjektnavnet var OK, men navnet var litt «treigt». Etter en navnekonkurranse ble TANNTASTISK resultatet. I dag er TANNTASTISK etablert som et helsefremmende undervisningsopplegg rettet mot 8. klasse på ungdomstrinnet. Med en repetisjonsspiral i 9. og 10. klasse. Målet er å bedre ungdommers holdning til egen tannhelse og kosthold, øke kunnskapen om årsakene til dårlig tannhelse, og på sikt redusere antall hull og syreskader hos ungdom. Kirsten Halonen har besøkt Tannhelse Rogaland.

Side 14–15:
Tannhelse i Nord under lupen

Det er ingen hemmelighet at Finnmark fylke sliter med store tannhelse-forskjeller i befolkningen. Det har vært mye «synsing» om årsaker, og mange kreative løsninger er klekket ut av tannhelsetjenesten for både å forebygge og reparere. Nå vil man ha konkrete svar, og befolkningen i fem utvalgte kommuner er invitert til å delta forskningsprosjektet «Tannhelse i nord». Trine Suphammer har intervjuet tannhelsesjef Torill H. Lauritsen.

Side 16–17:

Eldretannpleie i Oppland
Elever ved videregående skoler får ny kunnskap

For mye av munnstellet overlates til de pleie-trengende selv. Nå har ni skoler i Oppland fått et nytt undervisningsprogram for helsepersonell. – Det er lett for eldre å si at de vil pusse selv, men nesten alle på sykehjem og de som har fått vedtak om hjemmesykepleie, er såpass pleietrengende at de også har behov for hjelp til munnstell, sier tannpleier Kirsti Sataslaatten. Hun er prosjektleder for undervisningsprogrammet i Oppland. Trine Suphammer har intervjuet Kirsti Sataslaatten.

Side 18–19:

Tre hoder tenker bedre enn ett!
Tannhelsetjenesten i vest samarbeider for å avdekke omsorgssvikt

Fylkestannlegene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har tatt initiativ til «Kompetansenettverk Vest - tannhelse, omsorgssvikt og overgrep mot barn». For dette arbeidet er de tildelt zendiumprisen 2013. Kirsten Halonen har laget reportasjen.