Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 13. og 14. mars 2018

Kunnskapsutvikling, erfaringsutveksling og dialog

«Hvordan kan tannhelsetjenesten bidra til at utsatte barn får nødvendig hjelp til å komme seg ut av en situasjon som medfører stor risiko for uhelse resten av livet?». Første dag var viet hele nettverket, mens andre dag var en samling for folkehelsekoordinatorene. Program kan du se HER

Referat kan du lese HER

Foredragene legges ut etterhvert.

13. mars hele nettverket:

Panelet har ordet:
Når kalles tannlegen inn? v/Anne-Lise Farstad, Leder Statens barnehus Kristiansand

14. mars – samling for folkehelskoordinatorene:

Flyktninger og tannhelse:
Erfaring og samarbeid med flykningstjenesten og asylmottak v/ Inger Holmeset, Møre og Romsdal

Migrasjon:
Sunn start – et undervisningsopplegg for innvandrere v/ Ida Barbala Moksnes, spesialkonsulent - Prosjektmedarbeider Sunn Start mat og helse/Munnhelse, Ressurssenter for migrasjonshelse Aker (RMA), Helseetaten i Oslo kommune

Tenner for alle barn:

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten v/ Astrid Hernes Kvalnes, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år v/ Lars Inge Byrkjeflot, klinikksjef ved Univeritetsklinikken i Tromsø, leder for arbeidsgruppa TannBarn

Aktuelt

Verdens munnhelsedag 20. mars!

Zendiumprisen til Tannhelse uten grenser

Zendiumprisen 2017 ble delt ut under Samfunnsodontologisk Forum i Fredrikstad. Prisen på 65 000 kroner gikk til organisasjonen Tannhelse uten grenser . Årets prisvinner er en ung organisasjon som har valgt å fokusere på å styrke tannhelsearbeidet i Etiopia hvor de hovedsakelig arbeider for å forbedre barns og unges tannhelse. Organisasjonen ble etablert i 2016, og har fått enorm oppslutning blant tannhelsepersonell og andre private støttespillere. Les mer om begrunnelsen…»

Sukkerklokka for gratis nedlasting

Sukkerklokka kan du nå laste ned gratis i 3 versjoner. Print ut og laminer, så har du den liggende på skrivebordet ditt.