Verdens munnhelsedag 20. mars!

I forbindelse med Munnhelsedagen 20. mars ønsker Den norske tannlegeforening (NTF) og Landsforeningen for slagrammede å løfte problemet slik at flere slagpasienter kan få den informasjonen og oppfølgingen de har krav på, og behov for.

Hvert år rammes rundt 12 000 personer av hjerneslag i Norge. Slag er den tredje hyppigste dødsårsaken, og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming og langvarig institusjonsomsorg. En tredjedel av de slagrammede opplever redusert munnhelse etter slaget – likevel får kun 5 prosent av de slagrammete informasjon om tannstell i rehabiliteringsperioden, og munnhelse er så og si fraværende både i politiske pakkeforløp og i oppfølgingen etter slaget. Vi håper klinikkene kan bidra med litt oppmerksomhet rundt denne dagen.

Vedlagt følger et informasjonsskriv med tips til tannleger og pasienter. Mer informasjon ligger også tilgjengelig på NTFs nettsider.