Verdens munnhelsedag 20. mars!

I forbindelse med Munnhelsedagen 20. mars ønsker Den norske tannlegeforening (NTF) og Landsforeningen for slagrammede å løfte problemet slik at flere slagpasienter kan få den informasjonen og oppfølgingen de har krav på, og behov for.

Hvert år rammes rundt 12 000 personer av hjerneslag i Norge. Slag er den tredje hyppigste dødsårsaken, og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming og langvarig institusjonsomsorg. En tredjedel av de slagrammede opplever redusert munnhelse etter slaget – likevel får kun 5 prosent av de slagrammete informasjon om tannstell i rehabiliteringsperioden, og munnhelse er så og si fraværende både i politiske pakkeforløp og i oppfølgingen etter slaget. Vi håper klinikkene kan bidra med litt oppmerksomhet rundt denne dagen.

Vedlagt følger et informasjonsskriv med tips til tannleger og pasienter. Mer informasjon ligger også tilgjengelig på NTFs nettsider.

Aktuelt

Verdens munnhelsedag 20. mars!

Zendiumprisen til Tannhelse uten grenser

Zendiumprisen 2017 ble delt ut under Samfunnsodontologisk Forum i Fredrikstad. Prisen på 65 000 kroner gikk til organisasjonen Tannhelse uten grenser . Årets prisvinner er en ung organisasjon som har valgt å fokusere på å styrke tannhelsearbeidet i Etiopia hvor de hovedsakelig arbeider for å forbedre barns og unges tannhelse. Organisasjonen ble etablert i 2016, og har fått enorm oppslutning blant tannhelsepersonell og andre private støttespillere. Les mer om begrunnelsen…»

Sukkerklokka for gratis nedlasting

Sukkerklokka kan du nå laste ned gratis i 3 versjoner. Print ut og laminer, så har du den liggende på skrivebordet ditt.