Standariserte tobakkspakker

Illustrasjon av standardiserte pakninger med EUs nye
helseadvarsler (Illustrasjon: Animasjonsdepartementet).

Nye regler om standardiserte røykpakker og snusbokser trer i kraft 1. juli 2017. Det innebærer at tobakkspakningene får lik farge og utforming. Formålet med å innføre nøytrale tobakkspakker er å bidra til at barn og unge ikke begynner med røyk og snus.

Standardisert utforming innebærer at det ikke lenger er tillatt med bruk av produsentens logoer, symboler, bilder, farger eller andre former for designelementer. Emballasjen skal ha en bestemt farge (Pantone 448 C), og merkenavn skal være skrevet i en standardisert skrifttype. Dette vil gjøre tobakksvarer mindre attraktive. Emballasjens reklameeffekt begrenses og helseadvarslene blir mer synlige. Samtidig minimeres risikoen for at pakkedesign gir villedende inntrykk av helserisikoen ved bruk av produktet.

Studier viser at brukerne oppfatter standardiserte tobakkspakninger som mindre attraktive enn tilsvarende pakninger med logo/merkevaredesign (ordinære pakker). Brukerne vurderer også standardiserte pakninger til å inneholde et produkt med dårligere kvalitet og dårligere smak.

Norge er det fjerde landet i verden som innfører standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser uten logo og spreke farger. Det vil være en overgangsperiode på ett år før alle produktene som selges i butikk må være standardiserte.

En omfattende kunnskapsoppsummering fra det australske helsedepartementet konkluderer med at innføringen av standardisert innpakning har hatt ønsket effekt. Folkehelseinstituttet har gått gjennom tilgjengelig forskning om standardisert innpakning av tobakk og kommer til samme konklusjon: «Sett under ett støtter forskningen som er gjort på standardiserte tobakkspakninger opp under antagelsen om at standardisert innpakning av tobakk vil kunne endre oppfatninger og holdninger som i sin tur vil bidra til nedgang i røyking.»

Se film HER

Mer informasjon om standardisert innpakning finnes HER

Forskning og kunnskapsoppsummeringer
Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om standardiserte tobakkspakninger, Notat fra SIRUS, 2015 (fhi.no)

Standardiserte tobakkspakker kan gi færre røykere. Omtale av Cochrane-oversikt, Folkehelseinstituttet, 2017 (fhi.no)

Oversikt over evalueringer av standardiserte tobakkspakninger i Australia, Department of Health, (health.gov.au)

Tobacco Plain Packaging. Post–implementation Review Australia, Department of Health, 2016

Aktuelt

Prosjekt Puss fra første tann

Prosjektet Puss fra første tann (PFFT) er et kvalitetssikringsprosjekt som foregikk i Oslo, i to bydeler (Gamle Oslo og Grorud), i perioden 2014–2017. Mål: Øke kariesfrie 5 åringer i Oslo og utjevnesosiale ulikheter i helse. Målgruppen: Foreldre med barn født i 2014. Hensikten med rapporten er å beskrive de viktigste funnene fra PFFT med tanke på eventuell videreføring av tiltak som ble gjennomført. Rapporten ligger under «Materiell» og kan lastes ned HER.

Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 13. og 14. mars 2018

Kraftig økning i bekymringsmeldinger fra tannlegen