zendiumprisen 2013

zendiumprisen 2013 gikk til fylkestannelegene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Prisen ble delt ut under Samfunnsodontologisk Forum i Bodø 13. juni 2013.

zendiumprisvinnere 2013For å sikre faglig og tverrfaglig kompetanse til tannhelsepersonell har fylkestannlegene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane tatt initiativ til «Kompetansenettverk Vest – tannhelse, omsorgssvikt og overgrep mot barn». For dette arbeidet er de tildelt zendiumprisen 2013.

Prisen er på 65 000 kroner.

Mer om nettverket»

Aktuelt

Prosjekt Puss fra første tann

Prosjektet Puss fra første tann (PFFT) er et kvalitetssikringsprosjekt som foregikk i Oslo, i to bydeler (Gamle Oslo og Grorud), i perioden 2014–2017. Mål: Øke kariesfrie 5 åringer i Oslo og utjevnesosiale ulikheter i helse. Målgruppen: Foreldre med barn født i 2014. Hensikten med rapporten er å beskrive de viktigste funnene fra PFFT med tanke på eventuell videreføring av tiltak som ble gjennomført. Rapporten ligger under «Materiell» og kan lastes ned HER.

Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 13. og 14. mars 2018

Kraftig økning i bekymringsmeldinger fra tannlegen