Styrets beretning 2015–2017

Last ned Strategisk plan 2013–2016


Visjon: Tenner for livet

Virksomhetsidé: Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god oral helse hele livet. Norsk Tannvern skal medvirke til å synliggjøre tannhelse som del av det totale helsebegrepet.


Norsk Tannvern er en frivillig organisasjon som ble stiftet allerede i 1911. I alle disse årene har foreningen arbeidet for å bedre befolkningens tannhelse. Vår visjon er «Tenner for livet» og det overordnede mål er å «arbeide for en god oral helse i befolkningen». Norsk Tannvern har et nært og godt samarbeid med offentlig tannhelsetjeneste, lærestedene, yrkesorganisasjonene i tannhelsetjenesten og med helsemyndighetene. I Helsedirektoratets prosjekt «Tenner for livet» har Norsk Tannvern vært både samarbeidspartner og rådgiver. Norsk Tannvern er avhengig av støtte fra samarbeidspartnere som Den offentlige tannhelsetjenesten, Den norske tannlegeforening og Helsedirektoratet. Prosjektsamarbeid inngås også med våre bedriftsmedlemmer, dvs. firma som arbeider innen tannhelsefeltet. I tillegg har Norsk Tannvern blitt tildelt Extramidler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering til to forskningsprosjekter.