Støtt det viktige arbeidet som Norsk Tannvern gjør for å bedre tannhelsen

Norsk Tannvern ønsker å være et digitalt idésenter. Her finnes informasjon, billedbase, prosjektbeskrivelser og materiell, både om den sykdomsrelaterte tannhelsen og om tannhelsefaget sett i et folkehelseperspektiv. Med TENNER FOR ALLE HELE LIVET ønsker Tannvernet å arbeide for sosial likhet i tannhelse. Vi inviterer til samarbeid.

Inntekt fra medlemskontingenten bidrar til utvikling og økt aktivitet. Medlemskap koster 395,-/år for personlig medlemmer og kr 750,-/år for klinikk/firma/institusjon.

 

Medlemsfordeler:

♥ Tidsskriftet Munnpleien 2 ganger årlig

♥ Redusert pris på Norsk Tannverns seminar

♥ Pedagogisk veiledning i prosjektarbeid

♥ Samarbeid om søknader om tilskudd fra Helsedirektoratet til relevante tiltak  

JA, jeg ønsker medlemskap i Norsk Tannvern