NTvs historie

Stiftelsen av foreningen fant sted i Universitetets gamle festsal i Domus Academica i Kristiania den 1. juni 1911. Hvor mange som var til stede, vet vi ikke nøyaktig, men ifølge Den norske tannlegeforenings Tidende var det et godt besøkt møte som vedtok å stifte Forening for motarbeidelse av tannsykdommer. Det var tydeligvis bare menn i salen, for tannlege Ole Smith-Housken åpnet møtet med «Mine herrer!». Han var formann i en komité som handlet på oppdrag fra den internasjonale tannlegeforeningen, Federation Dentaire Internationale (FDI).

Bakgrunnen var at tannsykdommene, først og fremst karies, var på fremmarsj og begynte å bli et alvorlig helseproblem blant skolebarn og ikke minst rekrutter. Det skjedde at unge gutter ble erklært stridsudyktige på grunn av dårlig tannhelse. Fra siste halvdel av 1800-tallet begynte tannleger å rope varsko, og det ble etter hvert foretatt undersøkelser for å dokumentere problemet.