Styret i NTv 2017–2019

Styret velges på generalforsamlingen hvert 2. år. De har det overordnede ansvar for foreningens virksomhet.


Leder
Claes T. Næsheim
Fylkestannlege, Hedmark

grete-brudeseth
Styremedlem
Grete T. Brudeseth
Overtannpleier, Oslo


Varamedlem
Geir Haukeland
Tannlege Sør-Trøndelag fylke og TK Midt

Nestleder
Trine Orten Groven
Assisterende direktør Tannhelsetjenesten i Vestfold


Styremedlem
Benedicte Heireth Jørgensen
Tannlege, privatpraksis, Oslo