Tannhelse Uten Grenser

Organiasjonen Tannhelse Uten Grenser (TUG) ble stiftet i 2016 av tannlege Wubalem Kassahun. Her kan du lese hans historie:

TUGStyret i TUG fra venstre: Magnus Rogne Halland, Sinduja Nagendrarasa, Wubalem Kassahun og Umair Zia. I midten president i Den norske tannlegeforening, CamillaSteinum Hansen. Foto: Bente Stuveseth

– Kort fortalt så fikk jeg inspirasjonen til å etablere organisasjonen gjennom flere reiser i Etiopia det siste årene, mens jeg ennå var student. I mars 2016 stiftet jeg organisasjonen Tannhelse Uten Grenser. I juli hadde jeg et 2 ukers prøveprosjekt der jeg utførte behandlinger, og fikk dannet avtale med de 4 institusjonene vi samarbeider med i dag og som er omtalt i introbrosjyren vår. Nesten alle kostnader knyttet til turen dekket jeg selv fordi jeg hadde tro på prosjektet. Og for at organisasjonen skulle få fotfeste i Norge så måtte vi ha noen konkrete agendaer og resultater, forteller Wubalem Kassahun.

– Mens prosjektet ble til, så oppdaterte vi facebook og i løpet av de 2 ukene i prøveprosjektet så spredte innleggene seg og vi fikk flere følgere på facebook. Da jeg kom tilbake tok vi kontakt med Den norske tannlegeforeningen med forespørsel om støtte. Da fikk vi tildelt standen på Nordental. NPG arrangørfirmaet av Nordental var veldig behjelpelige og bidro til bord og stoler. Og vi hadde med oss 3 roll-ups, samt brosjyrer. Det ble oppfordret på storskjerm til å besøke vår stand. Nordental ble vår gjennombrudd. Vi fikk nye medlemmer, donasjoner og samtaler med mulige fremtidige sponsorer. Alle fire fra styret stod på standen og fortalte ivrig om Tannhelse Uten Grenser til de besøkende. Mange sa at de var interessert i å reise ut og hjelpe de trengende. Ved fremtidige prosjekter, noen ønsket å donere utstyr og vi fikk tips om klinikker som kunne donere oss utstyr.

Sommeren 2016 er det 5 tannleger som skal reise til Etiopia for å utføre behandling på de fire samarbeidsinstitusjonene, samt ute på landsbygda. Vi skal bruke utstyrene vi har fått gjennom donasjon under oppholdet og donere det videre til våre samarbeidsinstitusjoner ut ifra hvilket behov de har. I tillegg til klinisk behandling skal det utføres opplæring av det lokale tannhelsepersonellet, og vi skal ha forebyggende tannhelse-undervisning til lokalbefolkningen. Vi ønsker også å ha med tannpleiere. Behovet for deres kompetanse i forebyggende og helsefremmende arbeid er veldig stort.