Nasjonalt kunnskapssenter

om vold og traumatisk stress

Sunn mat til faste tider – godt for kropp og tenner


Sukkerklokka i 3 versjoner. Print ut og laminer. 

Grønn versjon – A-4 ensidig
Rød versjon – A-4 tosidig
Blå versjon – A-4 tosidig

tannfrembrudd

Tannfrembrudd

Plakaten viser tanndannelse og tannfrembrudd hos barn fra 6 måneder til 11 år.
Plakaten lastes ned ved å klikke på bildet. 
Plakaten er i format A-4, men hvis du ønsker A-3 så skriv ut i forstørrelse 141%.

Barnets helsebok

Dette er en liten og hendig bok for småbarnsforeldre med informasjon om blant annet vekst og utvikling, vaksiner, sykdommer, legebesøk, tannhelse og opphold på sykehus. I tillegg inneholder den mange sider med plass for egne notater. Forfatter er lege og småbarnsmor, Mariam Löfwander, som skriver i forordet at hun selv har følt behov for å holde orden på alle detaljer rundt barnets helse. Utfra egne erfaringer har hun laget en bok som hun håper kan være et nyttig hjelpemiddel for andre småbarnsforeldre. Kapitlet om tannhelse inneholder kort informasjon om tannutvikling, -frembrudd, munn- og tannstell samt om Norsk Tannverns nettsted. Det inneholder også flere sider for notater om besøk på tannklinikk.
Exlibris Media AS 2013, 164 sider. ISBN: 978-82-8173-365-7

Nyttig oppslagsverk

Den første håndboken ble utgitt allerede i 1989 og er revidert og omarbeidet flere ganger, senest i 2006. Helsesøster Nina Misvær har vært en av tre fagredaktører hele tiden, men denne gang er legene Frode Heian og Gunnar Oftedal erstattet av Per Lagerløv som er både lege og farmasøyt.