Nasjonalt kunnskapssenter

om vold og traumatisk stress

Sunn mat til faste tider – godt for kropp og tenner


Sukkerklokka i 3 versjoner. Print ut og laminer. 

Grønn versjon – A-4 ensidig
Rød versjon – A-4 tosidig
Blå versjon – A-4 tosidig

Barnets helsebok

Dette er en liten og hendig bok for småbarnsforeldre med informasjon om blant annet vekst og utvikling, vaksiner, sykdommer, legebesøk, tannhelse og opphold på sykehus. I tillegg inneholder den mange sider med plass for egne notater. Forfatter er lege og småbarnsmor, Mariam Löfwander, som skriver i forordet at hun selv har følt behov for å holde orden på alle detaljer rundt barnets helse. Utfra egne erfaringer har hun laget en bok som hun håper kan være et nyttig hjelpemiddel for andre småbarnsforeldre. Kapitlet om tannhelse inneholder kort informasjon om tannutvikling, -frembrudd, munn- og tannstell samt om Norsk Tannverns nettsted. Det inneholder også flere sider for notater om besøk på tannklinikk.
Exlibris Media AS 2013, 164 sider. ISBN: 978-82-8173-365-7

Nyttig oppslagsverk

Den første håndboken ble utgitt allerede i 1989 og er revidert og omarbeidet flere ganger, senest i 2006. Helsesøster Nina Misvær har vært en av tre fagredaktører hele tiden, men denne gang er legene Frode Heian og Gunnar Oftedal erstattet av Per Lagerløv som er både lege og farmasøyt.

Mathjelpen for foreldre

Boken som er utgitt på Kagge Forlag i samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG), er tidligere omtalt i Munnpleien nr. 2, 2012 i rosende ordelag. Hva vi ikke visste den gang, er at boken oppdateres årlig og er siden 2010 utdelt til alle landets førsteklassinger. OFG kjøper et opplag fra forlaget og bekoster distribusjonen. En tilleggsopplysning er at Opplysningskontoret er organisert som en stiftelse finansiert over Landbruksavtalen og at barn og barnefamilier er en viktig målgruppe. Spørsmålet blir da om OFG kan fortsette som nå når den nye regjeringen reforhandler Landbruksavtalen.

For den som ikke har en førsteklassing i familien, er det mulig å kjøpe boken på 128 sider. ISBN-nummer er 978-82-489-1334-4