Nasjonalt kunnskapssenter

om vold og traumatisk stress

Sunn mat til faste tider – godt for kropp og tenner


Sukkerklokka i 3 versjoner. Print ut og laminer. 

Grønn versjon – A-4 ensidig
Rød versjon – A-4 tosidig
Blå versjon – A-4 tosidig

Smart barnemat

Forfattere av denne boken, Fedon A. Lindberg og Merete Hansen-Møllerud, har foreldre som målgruppe. Lindberg er spesialist i indremedisin, «med spesialkompetanse innen stoffskifte- og hormonsykdommer, ernæring og helse, overvekt og diabetes» ifølge bokomtalen.

Samtaleverktøy om kosthold og aktivitet

samtaleverktøy for helsesøstre«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» er et samtaleverktøy utarbeidet av Kreftforeningen. Med dette samtaleverktøyet ønsker Kreftforeningen å gjøre det enklere for helsesøstre og annet helsepersonell å snakke med barn og foreldre om noe av det mest elementære i alle barns hverdag, nemlig mat og fysisk aktivitet. På Kreftforeningens nettside kan du laste ned både plansjer og veileder. Les mer…»

 

Veiviser til god tannhelse for barn

Filmen er tenkt brukt av helsepersonell i veiledning av småbarnsforeldre. Filmen baserer seg på «billedspråk» og symboler. Den kan derfor være velegnet i kommunikasjon med foreldre som ikke snakker norsk. Filmen er produsert med støtte fra Helsedirektoratet. ©Norsk Tannvern 2008.
Filmen er kun tillatt brukt til undervisning. Klikk på bildet for å se filmen.

Filmen er også tekstet på språkene: Engelsk ❘❘ Polsk ❘❘ Samisk ❘❘ Somali ❘❘ Urdu