Sunn mat til faste tider – godt for kropp og tenner


Sukkerklokka i 3 versjoner. Print ut og laminer. 

Grønn versjon – A-4 ensidig
Rød versjon – A-4 tosidig
Blå versjon – A-4 tosidig

Små grep – stor forskjell

helsediretoratets-kostraadMed riktig og variert hverdagskost kan du redusere risikoen for mange sykdommer. Stadig skapes det forvirring i media rundt Helsedirektoratets kostråd. Kjenner du de 11 kostrådene?

Les mer…

Vi må spise mindre salt

18. september 2014 startet Helsedirektoratet høstens kampanjesatsing på salt. Høstens saltkampanje er heldigital med filmer og bannerannonser, informasjon på nett, aktiviteter i sosiale medier og annonsering.

Kampanjen er en del av kommunikasjonssatsingen små grep, stor forskjell – og er første fase av et mer langsiktig styrket kommunikasjonsarbeid på salt. Kampanjeperioden er uke 38-41. Vi jobber imidlertid mer langsiktig både i sosiale medier og gjennom PR utover høsten.  Facebook-siden Kosthold - små grep, stor forskjell. Siden har over 111 000 brukere Kanalen genererer mye aktivitet og videreformidling av budskap. 

Det er også laget fem korte filmer som tar for seg fem forskjellige grep for hvordan man selv kan redusere saltinnholdet hjemme og ute. Filmene finner du her.

helsenorge.no er det laget en egen temaside for salt med bl.a. informasjon om helserisiko, hvilke grep man kan ta for å redusere saltet, de store saltkildene og saltreduserte oppskrifter.

Samtaleverktøy om kosthold og fysisk aktivitet

Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet er et samtaleverktøy, utviklet av Kreftforeningen, som helsesøstre og annet helsepersonell kan bruke i samtale med barn og foreldre. Kreftforeningen ønsker å gjøre det enklere for helsesøstre og annet helsepersonell å snakke med barn og foreldre om noe av det mest elementære i alle barns hverdag, nemlig mat og fysisk aktivitet. Samtaleverktøyet er laget med tanke på skolestartundersøkelsen, men kan også brukes i andre sammenhenger. Hovedmålgruppen er barn i alderen 6–9 år og deres foreldre. Materiellet er illustrativt med lite tekst, og fungerer godt i møte med minoritetsspråklige. Plansjene er sendt alle helsestasjoner, men kan også lastes ned fra nettet og brukes av andre, for eksempel i barnehager, skoler/SFO og frisklivsssentraler. Mer informasjon

Ernæring på Helsebiblioteket.no

Har du besøkt Helsebibliotekets hjemmeside for ernæring? Her finner du lenker til nyttige verktøy, veiledere og andre ressurser. Emnesiden er laget i samarbeid med de kliniske ernæringsfysiologene Sissi Stove Lorentzen og Henriette Walaas Lindvig.