Sunn mat til faste tider – godt for kropp og tenner


Sukkerklokka i 3 versjoner. Print ut og laminer. 

Grønn versjon – A-4 ensidig
Rød versjon – A-4 tosidig
Blå versjon – A-4 tosidig

Tannhelse og spiseforstyrrelser

brosjyre om tannhelse og spiseforstyrrelser

Organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser fikk i 2012 tilskudd fra Helsedirektoratet til å utarbeide en brosjyre om tannhelse i forbindelse med spiseforstyrrelser.

Uregelmessige måltider, høyt inntak av karbohydrater og hyppige brekninger kan gi skader på tennene. I denne brosjyren finner du mer informasjon, samt praktiske råd angående tannhelse og spiseforstyrrelser. 6000 brosjyrer ble sendt ut til 400 tannklinikker (15 til hver klinikk). Flere brosjyrer er tilgjengelig for bestilling via nettsidene nettros.no og sendes kostnadsfritt til dem som ønsker den. 

Små grep, stor forskjell – matpakken i fokus

Høsten 2012 lanserte Helsedirektoratet kampanjen «Små grep, stor forskjell» der oppmerksomheten ble rettet mot kostrådene for frukt og grønt, fisk, sukker og salt. I uke 34 startet en ny kampanjeperiode, og nå er det grove kornprodukter og sunn matpakke som fremheves.

Kampanjen kommuniserer at et godt måltid midt på dagen hjelper eleven til å holde konsentrasjon og humør oppe gjennom skoledagen, at det ikke skal så mye til for å ta sunne grep i hverdagen og at gode matvaner hos barn legger grunnlaget for gode vaner som voksen. Det legges vekt på at rådene er gjennomførbare for alle, uavhengig av sosial status.

Les mer her eller følg kampanjen på facebook

mat.no – en portal for mat og helse i grunnskolen

læringsportalen mat-noI august lanserte Opplysningskontorene i landbruket en ny opplæringsportal for skolen: www.mat.no. En del av materiellet er laget hovedsakelig for Mat og helse-faget i grunnskolen, men kan også være nyttig for lærere i andre fag og de som jobber med formidling av informasjon om kosthold og helse. www.mat.no presenterer nettbasert undervisningsmateriell til elever og lærere, men det er også mulig å bestille trykket materiell. Noe av materiellet er nytt, men også allerede eksisterende materiell er samlet i portalen. Les mer…»