Sunn mat til faste tider – godt for kropp og tenner


Sukkerklokka i 3 versjoner. Print ut og laminer. 

Grønn versjon – A-4 ensidig
Rød versjon – A-4 tosidig
Blå versjon – A-4 tosidig

Ernæring på Helsebiblioteket.no

Har du besøkt Helsebibliotekets hjemmeside for ernæring? Her finner du lenker til nyttige verktøy, veiledere og andre ressurser. Emnesiden er laget i samarbeid med de kliniske ernæringsfysiologene Sissi Stove Lorentzen og Henriette Walaas Lindvig.